Také na našem okrese se našlo několik nadšenců, kteří se snaží dostat tyto stromy zpět do krajiny, vyhledávají ty, které u nás ještě rostou, ošetřují je a vysazují nové. Mezi ně patří i dva bývalí starostové Antonín Svoboda z Velkých Bílovic a Václav Petrásek z Bořetic, kteří byli před několika lety pasováni na ochránce oškeruší.

V Bořeticích vysadil Petrásek a občané více než dvě desítky nových oskeruší, které utěšeně rostou. V letošním roce však jedna z nich, ta nejlepší, začala chřadnout a Petrásek se snažil sehnat pomoc u odborníků. Oslovil Bohumila Lošťáka a Víta Hrdouška. Oba se shodli na tom, že nějak muselo dojít k jejímu oslabení, když všechny ostatní jsou v pořádku.

Rostlinolékařská služba vzala vzorek rezavých listů ke stanovení nemoci a pracovníci zjistili, že oskeruši napadla houbovitá choroba a že musíme počkat do příštího jara, jak to zvládne, zda neuhyne nebo poroste dál a pak použít chemické ochrany. Jak se její zachránci shodují, bylo by jí škoda.

(vap)