O zakázku vypsanou podnikem Lesy České republiky se ucházely tři firmy. Nabídnutá cena se týkala dekontaminace jednoho hektaru lesa při nalezení sto kusů munice. Podnik vybral nabídku s nejnižší cenou. „V daném terénu se nikdy nedá přesně říci, kolik granátů či nábojů nalezneme. Proto je cena za pyrotechnický průzkum stanovená podle počtu nalezené munice, která se na místě skutečně najde," uvedl správní ředitel podniku Lesy České republiky Igor Kalix.

Začnou ještě letos

Společnost Borgata nyní zpracuje a předloží Pyrotechnické službě Police České republiky ke schválení technologický postup prací. Poté může začít s čištěním. Firma by měla na zakázce pracovat dva roky od podpisu smlouvy. Se zahájením počítá ještě letos.

Odstranit z Bořího lesa munici z někdejší továrny Muna a jejího muničního skladu, které vyhodili v roce 1945 Sověti do vzduchu, se dosud nepodařilo. Sedmdesát let po druhé světové válce je vyčištěných 250 hektarů, dalších 500 hektarů se ujal podnik Lesy České republiky