„Náš příspěvek se jmenoval školní kmotři. Napsali ho žáci pátého ročníku jako kolektivní práci. Jde o tradici, kdy páťáci navštěvují v Hlohovci novorozence, nosí jim pamětní list a jako dáreček pletené botičky. Vysloví na místě přání, aby je ty botičky přivedly za šest let do naší školičky,“ vysvětlila jeho podstatu Sítková

Z 550 příspěvků zaslaných do soutěže vybrala porota do finále třicet nejlepších v každé z šesti kategorií. „V naší kategorii jsme se nakonec dostali mezi pět nejlepších. Pak probíhalo hlasování žáků základních škol a získali jsme nejvíc hlasů,“ uvedla ředitelka.

Hlohovecká škola převezme za originální nápad v úterý v Praze cenu, kterou je šek na deset tisíc korun. A jak vyhrané peníze využije? „Použijeme je určitě na nějakou učební pomůcku,“ říká Sítková.

A jak vlastně vítězný dětský čin roku na hlohovecké škole vznikl? „Bylo to v červnu loňského roku. Založila jsem to se svými tehdejšími páťáky. Na základní škole nám ubývá žáků, takže se snažíme motivovat rodiče, aby děti nedávali do sousedních škol v okolí, ale aby zůstali věrní naší malé venkovské rodinné školičce. Fungujeme jako škola pohody s takovou rodinnou atmosférou,“ podotkla ředitelka.