Lidé, kteří se na kulturním životě města aktivně podíleli, ztrácejí o kulturu zájem, nelíbí se jim na jedné straně hýření, na druhé straně úsporné kroky. Kam až to chceme dotáhnout? Ztratí hustopečská kultura svoji identitu? Takové otázky klade vedení Hustopečí předsedkyně tamní školské a kulturní komise Ivana Brabcová.

Zastupitelům předložila dopis, v němž ostře kritizuje pokles úrovně kultury ve městě i informovanosti obyvatel. Příčinu spatřuje v nedávných změnách prosazených radnicí.

„Po reorganizaci kultury a propagace a po dosazení nového ''managera'' na MaK (Marketing a kultura města Hustopeče – pozn. redakce) jsem očekávala nejen minimálně zachování úrovně kultury a informovanosti občanů, ale jak bylo avizováno i zvýšení efektivity práce, úspor a zlepšení propagace města. Namísto toho mne znepokojuje pokles kvality systému informovanosti občanů. To, co bylo zbudováno zapálenými redaktory z Hustopečí, sotva udržují mimohustopečští redaktoři s minimálním poutem a vztahem k našemu městu," napsala Brabcová mimo jiné.

Argumentuje například tím, že zatímco dříve se v hustopečských eListech objevovalo měsíčně na šest desítek reportáží a článků, v květnu jich bylo jen čtyřiadvacet. „Není to férové pojmenování reality. Řešíme personální tíseň, museli jsme nahradit zkušené redaktory, což není jednoduché. Ti, co přišli, dělají, co mohou. A jejich práce se zlepšuje. Všechno není ideální, ale rozhodně to není tak, že by současný stav byl kritický a ohrožoval kulturu nebo informovanost ve městě," bránil nový model starosta města Luboš Kuchynka.

Nesouhlasí ani s kritikou kultury. „Akcí neubývá, zavedené programy zůstávají, vše máme zajištěné. Naopak v červenci přibude oproti loňsku v rámci divadelního léta několik představení navíc," řekl i v reakci na oznámený krok party nadšenců, kteří se po léta starali o program Burčákových slavností, ale letos od nich dali ruce pryč.

„Lidé z aktivní kulturní sféry obyvatel města až příliš jasně vidí, že do jednotlivých akcí promlouvají lidé, kterým tato role nepřísluší a v kultuře vidí jen možnost prosadit své osobní cíle," komentuje to v materiálu Brabcová. Kritizuje zejména vedoucího marketingu Radka Louba. „Je to snadný terč, protože je v Hustopečích nový. Útoky směřující na jeho hlavu jsou ale často neoprávněné. My za ním stojíme," zastal se Louba starosta zvolený za ODS.

Za kritikou vidí právě politiku. „Dosud jsem si myslel, že lidem, jako je paní Brabcová a vůbec nezávislým, za které kandidovala, záleží na kultuře, že prostě mají jiný názor. Čím dál tím víc za tím ale začínám vidět politickou hru," vyjádřil se Kuchynka.

Že nejsou všechny změny v organizaci kultury k lepšímu, to si myslí i Miroslav Polívka z Hustopečí. „Dříve se daly vstupenky na akce koupit v centru volného času, kde tak měli zpětnou vazbu, jak se co líbilo. Podle mě je to důležité, protože programy vybírají. Navíc dokázali upozornit na jiné zajímavé pořady. Teď se ovšem dají lístky koupit jen v íčku, kde toho o divadlech a koncertech nemohou vědět tolik jako ženy, které v tom přímo dělají. To vidím jako minus," uvedl podnikatel.

Podobných „drobností" by se podle něj našlo víc.

Názor na práci org. složky Marketing a kultura města Hustopeče

Vážený pane starosto, místostarosto, vážení páni radní, vážené zastupitelky a zastupitelé města Hustopeče,

z pozice předsedkyně Školské a kulturní komise považuji za důležité vyjádřit svůj názor a postoj k práci nové organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče (dále jen MaK). Věřte, že tento krok činím na základě své osobní nespokojenosti i na základě na mou osobu opakovaných dotazů a kritik ze strany občanů našeho města. Dopis je napsán s pomocí a za podpory členů kulturní části komise.

Již na dřívějších zasedáních zastupitelstva jsem společně s lidmi v kultuře zainteresovanými dávala najevo nesouhlas se změnami, které vedení města s kulturou zamýšlelo. Je třeba říci, že nadále nesouhlasím se směrem, kam vedou hustopečští radní kulturu v našem městě.

Po reorganizaci kultury a propagace a po dosazení nového „managera" na MaK jsem očekávala nejen minimálně zachování úrovně kultury a informovanosti občanů, ale jak bylo avizováno i zvýšení efektivity práce, finančních úspor a zlepšení propagace města.

Namísto toho mne znepokojuje pokles kvality systému informovanosti občanů Hustopečí. To, co bylo zbudováno zapálenými redaktory z Hustopečí, sotva udržují mimo hustopečští redaktoři s minimálním poutem a vztahem k našemu městu.

Pan Ing. Loub, člověk, který nebyl při nástupu do své funkce znalý ani prostředí, ani oboru, by měl aktivně mapovat vše, co se chodu složky, kterou vede, týká. Bohužel jej ale na kulturních akcích nevidíme. Neslyšíme o něm a o jeho krocích, nedokážeme rozpoznat jeho práci, respektive polovinu jeho úvazku, která není určena na vedení složky.

Obrovským zklamání jsou pro mne eListy. Patřím k lidem, kteří se naučili na web města chodit pravidelně, číst si aktuální zprávy, prohlédnout fotografie z akcí, zahlédnout na nich přátelé apod. Díky eListům jsem mohla za pomoci kvalitních článků a spoustě fotografií nahlédnout do akcí, kterých jsem se z různých důvodů nezúčastnila. Bylo pravidlem, že během týdne se zde objevilo na deset nových zpráv, měsíčně pak téměř 60 reportáží a článků, každý den vždy minimálně jedna aktualita. Například v květnu bylo uveřejněno jen 24 článků a z toho třetina byla převzata od jiných autorů a čtvrtina byly pouze upravené agenturní zprávy. Bohužel nyní na stránkách nacházím „neaktuální" aktuality s minimem fotografií. Podotýkám, že uveřejnit více fotografií není otázkou financí, ale závisí to pouze na ochotě redaktora a jeho postoji k věci. I zde je názorně vidět, že člověk, který nepochází z našeho města, nemá zájem dávat své práci více, než je jeho povinností.

Co mi na webu ale chybí asi nejvíce, jsou odkazy na reportáže Htv zveřejňované na internetových stránkách Regionální televize. Podle průzkumu v lednu 2011 mají lidé velký zájem o internetovou televizi, respektive o reportáže Htv zveřejňované na internetu. Když se nejprve ptáme občanů na názor a oni nám jej ochotně sdělí, měli bychom jejich přání poté, samozřejmě pokud můžeme, plnit. Na stránkách Regionální televize najdete poslední odkaz na reportáže Htv ze dne 8.4.2012. Poslední vydání Hustopečského magazínu uveřejněného na internetu města bylo v době sestavení mého dopisu dokonce z data 18. března. Jedná se tedy o magazín starý téměř tři měsíce!

Mimochodem v těchto dnech by měla být spuštěna samostatná hustopečská internetová televize (zpravodajský portál), kterou měl MaK připravit, nemám pravdu?

Zklamaná jsem i ze samotného vysílání Hustopečského magazínu. Ten měl zavedenou strukturu, která fungovala, byla logická a zajímavá - stručné zprávy, obsáhlejší reportáže, zajímavé rozhovory apod. Občané si zvykli na jeho pravidelnost, každých 14 dní jsme mohli zhlédnout jeho nový aktualizovaný díl. A dnes? Těžko mluvit o pravidelnosti vysílání a hlavně o pestré struktuře pořadů. Vytratily se krátké aktuální zprávy a zbylé pořady jsou jen náhodným výběrem z dění města a ne přehledem dění ve městě v řádné programové struktuře. Pro mnohé obyvatele města není čas, kdy je magazín vysílán, nejvhodnější. Proč nové vedení MaK zrušilo půl roku předem připravované zvýšení počtu vysílacích časů místo tří na pět? Když už se televizní vysílání vytváří, proč nemám možnost vidět jej alespoň 5x denně? Nebyl by to větší komfort pro diváky a snaha o lepší informovanost? Podotýkám, že tato změna by nás nestála žádné finance ani práci navíc.

Další kapitolou jsou Hustopečské listy. Už v době před vznikem MaK se rozpoutala polemika o šetření nákladů a vznikla varianta snížení počtu stran Hustopečských listů. To se také stalo. Ovšem jaksi se zapomnělo na druhou stranu mince. Snížení počtu stran nemělo znamenat snížení počtu článků. Počítalo se s tím, že články budou kratší, s méně fotkami a plné znění bude uvedeno na internetu. Místo toho nové vedení MaKu jednoduše seškrtalo počet sledovaných akcí, zredukovalo počet článků (mimochodem v posledním čísle Hustopečských listů jsem našla pouze 16 článků z pera dvou kmenových redaktorů, a to je myslím velmi malá produktivita) a tím nejsnadnějším způsobem dosáhlo již dříve avizovaného snížení počtu stran Hustopečských listů. Obyvatelé města byli zvyklí, že se o nich psalo, že se na stránkách Hustopečských listů „našli", že se pozornost věnovala i malým akcím ve městě. Za šťastné nepovažuji ani zrušení uveřejňování zápisů z rad a zastupitelstev města. Lidé, kteří se o komunální politiku zajímají, si rádi přečetli o tom, co jimi zvolení zástupci schválili a neschválili.

Můj negativní pohled však také padá na Regionální tisk. I zde se o našem městě hovoří stále méně, jednak v tištěné podobě, ale také na internetovém portále např. Břeclavského deníku. A za všechny jeden příklad. Pod MaK funguje divadelní soubor Foor, jež měl premiéru nového představení v květnu. Na první premiéře bohužel nebyl žádný reportér z Htv, nepsalo se o ní aktuálně, nebyla zmínka v regionálním tisku. Proč se ihned po premiéře představení Strašidlo cantervillské na okrese Břeclav nevědělo, že hustopečští hrají opět divadlo?

A nedostatky nevidím jen v mediálních službách pro město.

Slavnost mandlí a vína - akce, která vznikla na popud naší komise, vytvořili jsme rámcový program, navrhli, kudy by se akce měla ubírat. Naše názory však nemají nejspíše u vedení MaKu váhu, nejsou brány vážně. Akce měla být zaměřena na rodiny s dětmi, pohled na opilého moderátora nebyl jistě dětem ani jejich rodičům příjemný. Napadá mne otázka, kdo stál o tuto mediální hvězdu? V době šetření a úspor již občany nebaví sledovat „slavné" patrony městských akcí, kteří stojí nemalé peníze. Potom se bohužel financí nedostane těm, kdo si je zaslouží. Jako příklad uvádím částku dva tisíce korun, kterou naše komise dostala od MaK a kterou jsem nemohla dostatečně ocenit 25 dětí, které se umístily na prvních místech v soutěžích pořádaných komisí v rámci Slavností mandloní a vína. Po Slavnostech jsem navrhovala sejít se na hodnotící schůzce, popovídat si o akci, nahlédnout na ni z různých pohledů a vyvarovat se chybám, které letošní slavnost zastínily. Bohužel jsem nebyla vyslyšena, respektive mi na email nebylo ani panem Loubem odpovězeno.

Již se připravují další velké akce, které patří k tradičním kulturním vrcholům v našem městě. Jak budou letos probíhat Hustopečské hody, Burčákové slavnosti a další akce, které stojí na ochotě a nadšení místních občanů?

Čeká nás léto, vrchol turistické sezóny. Všichni již plánují, jak a kde stráví volné dny a dlouhé letní večery. Program divadelního festivalu Pod širým nebem sice je „již" znám. Chybí mi však propojenost všech kulturních akcí, které v městě probíhají. Proč neexistuje spolupráce mezi všemi organizátory letních kulturních akcí ve městě, proč není nějaká koncepce, proč nemáme jednotný leták, brožuru se seznamem akcí na celé léto? Apod.

Pomalu se vytrácí spolupráce MaKu s dalšími organizacemi a spolky ve městě. Lidé z aktivní kulturní sféry obyvatel města až příliš jasně vidí, že do jednotlivých akcí promlouvají lidé, kterým tato role nepřísluší a v kultuře vidí jen možnost prosadit své osobní cíle. Stále častěji slyším otázky, kolik na akci vyděláme, proč je akce prodělečná apod.? Cílem kultury není vydělávat materiálně, ale obohatit duševně! Lidé, kteří se na kulturním životě města aktivně podíleli, ztrácejí proto o kulturu zájem, nelíbí se jim na jedné straně hýření, na druhé úsporné kroky. Lidé se cítí nedocenění. Kam až to chceme dotáhnout? Ztratí hustopečská kultura svoji identitu? Myslíme, že kulturnost města se určuje kulturností a nadšením jejích obyvatel a ne počtem slavných, kteří ve městě za nemalý honorář vystoupí.

Pozornost si jistě zaslouží i chystaný přesun kanceláře bývalého Kulturního střediska z kina do prostor městského úřadu. Jakmile přetrhneme komunikaci organizátorů akcí s občany, nastane totální stop v informovanosti obyvatel města o připravovaných akcích ze strany hlavních organizátorů – nyní nazvaných programových produkčních. Potencionální zájemce o kulturu raději nedojde vůbec, než aby hledal na úřadu bližší informace. Při prodeji lístků na TIC nebudou zájemci dostatečně informováni ze strany zaměstnanců TIC (MaK), kteří nemohou nikdy poskytnout ucelené informace, jelikož nejsou mnohdy strůjci připravovaných akcí. Pojem kultura, chápán v našem slova smyslu, je především zážitek, něco, co člověka obohatí, potěší, zlepší, posune dál. Proto organizovat kulturu ve městě musí dělat lidé s citem, se znalostmi cílových skupin, s chutí a energií. Kultura se nedá dělat pouze od – do, není to úřednická práce, kulturou člověk žije, vnímá jí, přemýšlí o ní, prožívá ji.

Jakmile pan Loub nastoupil do své funkce, kontaktovala jsem jej, nabídla mu pomoc naší komise, čekala jsem, že my budeme tím hlasem občanů, který bude vedení MaKu našeptávat, kudy a kam by měla kultura a informovanost města směřovat. Na místo toho a věřte, že je mi to líto, že mi to není příjemné, jsme hlasem kritickým a to v negativním slova smyslu.  Ale pokud mi na hustopečské kultuře a na tom, co doposud lidé před námi budovali, záleží, nemohu být ze své pozice lhostejná k tomu, kam práce organizační složky MaK směřuje.

Napsáním toho textu vybízím všechny k zamyšlení se nad tím, zda jsou spokojeni s prací org.složky Marketing a kultura.   A protože je komise poradním orgánem Rady města Hustopeče, doufám, že (i když se tak v minulosti mnohokrát nestalo) vezme Rada naše postřehy vážně a začne se jimi, bude-li mít zájem i s naší pomocí, zabývat.

Věřím, že dokážeme najít společnou cestu - směr, kudy město vést, ale pouze za předpokladu, že se budeme navzájem tolerovat, uznávat, zajímat se vzájemně o názory, komunikovat a naslouchat si. Při mém osmnáctiměsíčním působení v zastupitelstvu jsem bohužel mnoho z těchto výše zmíněných činností nezaznamenala. Budu doufat v lepší zítřky.

Ivana Brabcová

Předsedkyně Školské a kulturní komise Rady města Hustopeče