K tomu budou přístupné pro všechny také přechody, zastávky a městské, státní i soukromé organizace. Takový je plán břeclavské radnice, která má od zastupitelů schválený Generel bezbariérovosti.

„Generel neboli plán jsme zpracovávali dva měsíce. Ale mapováním města, co se týče bariér, se zabýváme už tři roky. Věnovali jsme se nájezdům a sjezdům u chodníků, autobusovým zastávkám, přístupům do veřejných, ale i soukromých budov,“ nastínila Lenka Černá z odboru rozvoje a správy břeclavské radnice.

Jak dodala, tento plán rozdělil město na osm základních tras. U každé z nich je pak jasně patrné, co je potřeba pro odstranění bariér udělat. „Generel jsme zpracovali proto, abychom mohli žádat o dotace na jednotlivá ministerstva. Školy budou například žádat o peníze u ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, policie u ministerstva vnitra, na opravu chodníků získáme peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ objasnila, kde získají peníze. Soukromé firmy si mohou zajistit úpravy ze svých rozpočtů nebo na základě generelu žádat o dotace.

Plán byl již kladně projednaný na Úřadu vlády České republiky, čeká se jen na jeho schválení tímto úřadem. „Teď budeme postupně žádat o peníze na jednotlivé etapy. Na tu první bychom chtěli dát požadavek do čtrnáctého října,“ dodala s tím, že celkem vyčíslili opravy v majetku města na více než šestnáct milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Část získá město z dotací, zbytek doplatí ze svého.

Obyvatelé Břeclavi se navíc budou moci na konci měsíce zapojit do internetové ankety, v níž chce odbor rozvoje a správy zjistit, co je potřeba ještě upravit.

Žádný výtah

Problémy má kvůli svému handicapu také Vladimír Zemek, který je upoutaný na elektrický vozík. „Když bylo Kulturní léto a pršelo, nemohl jsem se dostat do kulturního domu. Není tam ani výtah,“ svěřil se. Jak dodal, protože se nepohybuje na klasickém invalidním vozíku, nájezdy na chodníky ho až tak netrápí.

„Opravy se nemají týkat jen handicapovaných, ale také maminek s kočárky nebo lidí, kteří jsou třeba po úrazu. Je to pro všechny,“ zdůraznila Černá. Pokud vše půjde dobře, mohla by se podle jejích slov každý rok opravit jedna trasa. Záleží však na vypsaných dotačních výzvách.

Jako první má přijít na řadu trasa A, která vede po ulicích Lidická, Sovadinova, Jana Palacha, sady 28. října, Stromořadní, Národních hrdinů, 17. listopadu, Komenského nábřeží, třída 1. máje, Hlavní, Lednická, Křížkovského a Smetanovo nábřeží. Náklady se vyšplhají na téměř osm milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Celý generel najdou zájemci na webu města v sekci odbor rozvoje a správy.

Bezbariérovost města řeší také v Mikulově. „Máme zpracovanou projektovou dokumentaci. Budeme se příští rok pokoušet o dotaci,“ sdělil mikulovský místostarosta Eduard Kulhavý.

Mikulov zatím nemá vyřešenou bezbariérovost ze spodní části města přes náměstí k okresnímu archivu.

ELIŠKA WINDOVÁ
JIŘÍ ŠEVČÍK