„Tento dokument nám pomůže lépe zmapovat, jaké jsou v Břeclavi bariéry. Například na chodnících, autobusových zastávkách nebo přímo ve veřejných budovách. My „zdraví“ si neuvědomujeme, jak špatně se pohybuje lidem po městě s nějakým zdravotním postižením. Nejde ale jen o lidi s omezenou schopností pohybu a orientace,“ nastínila Lenka Černá z břeclavské radnice.

Jak dodala, vedení města od materiálu, na jehož vypracování zadalo výběrové řízení, očekává, že pomůže lépe zjistit problémy s bariérami v Břeclavi, jež pak půjdou lépe odstranit. Navíc radnice může získat na své projekty i více peněz.

„Jako komplexní materiál jej podáme na úřad vlády do Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Bude-li schválený, otevřou se Břeclavi nové možnosti na čerpání peněz, například z ministerstva pro místní rozvoj, úřadu vlády, Státního fondu dopravní infrastruktury,“ vyjmenovala Černá s tím, že radnice si je vědomá toho, že na vyjmenované skupiny v minulosti zapomínala.

Situace se zlepšuje

Přesto se Břeclav v bezbariérovosti posunula k lepšímu. Lidé mohou využívat upravenou lávku pro pěší a cyklisty na Komenského nábřeží, v centru se objevily vodící linie, které byly v loňském roce předlážděné a doplněné o hmatové prvky.

„V letošním roce jsme podali další projekt do Státního fondu dopravní infrastruktury na bezbariérové úpravy chodníků a autobusových zastávek v ulicích 17. listopadu, Jana Palacha, sady 28. října, Komenského nábřeží, Sovadinova, Národních hrdinů, Lidická, třída 1. máje v délce téměř čtyři kilometry. Výsledek budeme znát v květnu,“ doplnila snahu o lepší pohyb pro všechny Černá.

Špatná situace, co se týče bezbariérových chodníků, je také v Pohořelicích. A starosta si je toho vědomý. „Nedávno se pracovníci radnice zúčastnili semináře zaměřeného na mobilitu. Určitě chceme situaci ve městě zlepšit, proto se obrátíme o radu například i na Státní fond dopravní infrastruktury. Hlavně proto, abychom lidem, kterých se to týká, ještě více nekomplikovali jejich životní situaci,“ byl přesvědčený pohořelický starosta Josef Svoboda.

Na bezbariérovosti už pracují také Hustopečští. Pokud jim vyjde projekt, zlepší podmínky až čtyřiceti procentům tamních obyvatel. „Rozsah projektu jsme už konzultovali s odborem úřadu vlády, který má tyto věci na starosti. Teď už projektujeme, mělo by se to týkat bezbariérových tras vedoucích k veřejným budovám. A to v hodnotě asi deseti milionů korun,“ představil místostarosta Hustopečí Libor Sadílek.