Všichni víme, že závislost na alkoholu a automatech ničí jak jejich uživatele, tak ijejich rodiny. Proč je ve městě stále víc heren a barů? Takovou otázku položila starostovi města Dymo Piškulovi obyvatelka Břeclavi Zdeňka Jandásková. Není jediná, koho tento problémpálí.

Zboomu heren, kterých je dnes vBřeclavi bezmála dvacet, není nadšená ani Jana Floriánová. Nejen ji by zajímalo, co na vzrůstající počet podniků sázejících na hazard, které obsadily zejména střed města, říkají zástupci radnice. „Líbí se jim snad kýčovitá image Břeclavi. Chtějí sem turisty přilákat na nevídanou atrakci neboli jihomoravské Las Vegas?“ ptá se Floriánová.

Tajemník břeclavského městského úřadu Dalibor Neděla vše vidí vtrochu jiném světle. „Město nikomu nemůže diktovat jeho podnikatelský záměr. Otevření herny je obchod jako kterýkoli jiný. Navíc žádnou oficiální stížnost jsme zatím nedostali,“ argumentoval Neděla.

Také starosta města Dymo Piškula si myslí, že by se samospráva neměla příliš míchat do tržní ekonomiky. „Uznávám, že umístění některých heren ve městě není zrovna šťastné. Iproto chystáme vyhlášku, která by vše měla upravit. Na druhou stranu bychom se razantnějším zásahem vzdali možná až milionových příjmů,“ přiblížil svůj postoj břeclavský starosta.

Zástupce břeclavského policejního ředitele Vladimír Kučera vnarůstajícím počtu heren větší potíže nevidí. „Je to spíš společenský problém než problém nárůstu kriminality,“ vyjádřil se Kučera. „Je ale pravda, že občas do takových podniků zajdou imladiství, kterým hrozí propadnutí gamblerství,“ připustil.

„Ikdyž heren přibylo, vúbytku lidí se to nijak neprojevuje,“ všimla si servírka jedné břeclavské herny Magdalena Lamačová. „Stálých zákazníků knám chodí pořád dost,“ popřela názor, že by počet břeclavských heren už překročil únosnou hranici.

Tajemník břeclavské radnice vidí spásu vchystané novele loterijního zákona. „Ta nám umožní regulovat všechny typy tohoto průmyslu,“ připojil se Neděla knázoru starosty, že vedení města bude muset provoz nočních heren zřejmě brzy upravit vyhláškou.

Břeclav není jediné město, které trápí hazardní podniky. Například vPohořelicích řešili problém shernou, která měla vzniknout hned vedle kostela. To se totiž řadě zejména věřících obyvatel města nelíbilo.

„Využili jsme možností, které nabízí zákon a ošetřili jsme to vyhláškou. Ta otevření herny zamezila,“ přiblížila recept Pohořelických místostarostka Štěpánka Rudolfová.

Podle Jitky Šútovské zfinančního odboru města vyhláška přesně stanovila hranici, která je hazardu zapovězena. Vyplývá zní, že pohořelická radnice nyní nemůže povolit hernu ve vzdálenosti do padesáti metrů od kostela.