Vědci, popularizátoři vědy, osobnosti divadla, filmu, sportu, lidé, kteří se nebáli nasadit vlastní život pro záchranu druhých. A nebo třeba propagátor folkloru. Mezi osobnostmi, které včera kraj vyznamenal, se umístil i Jaroslav Švach, rodák ze Staré Břeclavi. „Jsou to lidé, kteří nebyli vlažní. Měli a mají vlastní názor, vlastní vášeň a rozhodnost, kterou ve chvíli, kdy to bylo třeba dokázali zacílit na správné místo,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Švach je významnou osobností folkloru na Podluží. Stál u zrodu mnoha nejen dětských folklorních souborů. Je aktivním členem Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku a čestným porotcem pěveckých i verbířských soutěží. Mezi jeho významné počiny patří kurzy lidových tanců a slováckého verbuňku.

Antonín Vojtek oslavuje neuvěřitelné devadesátiny. Jak jinak než malováním a výstavami.
Antonín Vojtek slaví devadesát. Vernisáž v Břeclavi představí nový kalendář

Jaroslav Švach převzal cenu kraje za přínos folkloruJaroslav Švach převzal cenu kraje za přínos folkloruZdroj: JMK

Celoživotně se zasadil o udržení a rozvoj folkloru a lidových tradic v Jihomoravském kraji. Jeho rukama prošly tisíce mladých folkloristů, z nichž mnohé k folkloru přivedl a byl jim vzorem a učitelem.

Jaroslav Švach se narodil v srdci charvátského Podluží, ve Staré Břeclavi. Jeho první kontakt s folklorem tak vycházel z rodiny a přirozeného toku času na dědině. V roce 1964 se stal členem taneční skupiny souboru Podlužan, se kterým absolvoval vystoupení v rámci folklorních festivalů a soutěží v zahraničí.

Od roku 1974 působil v Břeclavi, kde zastával post uměleckého vedoucího taneční skupiny Břeclavanu. Od roku 1984 založil dětský soubor Břeclavánek. Po roce 2000 Jaroslava Švacha oslovilo mnoho obcí, aby založil a vedl dětské soubory i tam. Také vedl folklorní kroužky při mateřských školkách.

Okolí Apollónova chrámu prokouklo.
Průhled jako za Lichtenštejnů. Okolí Apollónova chrámu prokouklo. Díky nadšencům

V roce 2000 proběhl nábor mezi staršími tanečníky a vznikla skupina Old Stars Břeclav, která v současnosti vystupuje téměř na všech významných akcích v regionu. Reprezentovali folklor na Sardinii, ve Francii, ve Švýcarsku i jinde. Velkým počinem pro folklor jsou kurzy lidových tanců, které Švach pořádá pravidelně již několik let v Břeclavi, ale proběhly i v dalších obcích.

Od roku 2005, kdy je slovácký verbuňk zapsán do reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, byl Švach jako člen Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku při Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici pověřen péčí o dětský verbuňk na Podluží.

Na rozlučku s Jakubem přišlo v sobotu na břeclavský fotbalový stadion tisíc fanoušků.
Souhrn událostí na Břeclavsku: Dopravní změny, polární záře a mimořádné utkání

Od té doby pravidelně pořádá kurzy mladých verbířů, kde každou lekci lektoruje jiný ze současných verbířů. Touto metodou umožňuje rozvoj vlastních verbířských stylů a udržuje pestrost a živost verbuňku.