Cíl? Snížení množství biologického odpadu, který končí v popelnicích na směsný komunální odpad. „Rozbory obsahu kontejnerů a popelnic ve městě nám ukázaly, že někde i přes polovinu jejich objemu tvoří biologicky rozložitelná složka. Hledali jsme cestu k lepšímu separování této složky odpadu a rozhodli jsme se, že nabídneme do každého rodinného domu biopopelnici,“ zdůvodnilo vedení města.

Následovat má už na jaře rozdávání kompostérů na biologický odpad ze zahrádek. „Po dobré zkušenosti s tříděním bioodpadu Na Valtické rozšíříme jeho třídění od roku 2023 také jeho třídění na sídlištích,“ upřesnil místostarosta Jakub Matuška.

Ozářenou nudlovou polévku objevila Státní zemědělská inspekce u dvou šarží instantních polévek z Břeclavi.
Radioaktivní chuťovka: inspekce našla v Břeclavi ozářenou polévku. Podívejte se

Do seznamu zájemců o biopolelnice a kompostéry se podle informací města zapsalo v roce 2021 více než tisíc lidí. „Ti jsou nyní oslovováni jako první a kontaktují je pracovníci Technických služeb mailem nebo telefonicky. Dostane se ale na všechny,“ ubezpečila mluvčí radnice Jana Pelcová.

Místostarosta Matuška zdůraznil, že radnice ctí principy cirkulární ekonomiky. „Nevidíme důvod, proč nezpracovat bioodpad v Břeclavi a poté ho znovu použít pro hnojení městské zeleně, distribuci občanům do zahrádek nebo prodej místním zemědělcům,” vysvětlil záměr.

Novosedelské nádraží.
Opravuje se nádraží v Novosedlech. Nepotřebná křídla výpravní budovy zmizí

Náklady na pořízení kompostérů pokryjí peníze z fondů Evropské unie, hnědé popelnice pak pořídilo město. „Jde o logisticky poměrně rozsáhlou operaci a i z těchto důvodů budou popelnice a kompostéry distribuovány postupně. Podle nového zákona o odpadech je nově stanovena povinnost zvýšit separaci odpadu z třiceti na šedesát procent do roku 2025. Břeclav je podle dat za rok 2020 na úrovni sedmadvaceti procent,“ zmínila Pelcová.

Od 18. ledna se hnědé popelnice do rodinných domů budou u Rena Hall vydávat každé úterý, středu a pátek v časech od jedenácti hodin dopoledne do šesti hodin odpoledne. V sobotu pak od osmi do dvanácti hodin dopoledne. Lidé si s sebou mají přinést občanský průkaz, měli by také znát číslo popisné domu či parcely místa, kde bude popelnice umístěna. Radnice zároveň vyhotoví smlouvu, kterou budou lidé na místě s městem podepisovat.