Ta je jednou z prvních v Jihomoravském kraji, která podobnou ambulanci zřídila. Zanedlouho na ní naváže i péče přímo u lůžek pacientů v nemocnici.

Paliativní léčba zprostředkovává komplexní přístup k pacientovi se závažným nevyléčitelným onemocněním. Cílem paliativní péče je mírnit bolest a další tělesná a duševní strádání spojená s nemocí, zachovat pacientovu důstojnost, udržet co nejlepší kvalitu pacientova života se snahou maximálně respektovat jeho hodnoty a přání, poskytnout všestrannou podporu nemocnému a jeho blízkým. „Že je paliativní péče velmi potřebná a prospěšná, o tom nemusíme vést diskuzi. Jsem moc rád, že jsme v nemocnici vytvořili tým, který může našim pacientům nabídnout kompletní specializovanou paliativní péči. Nejde jenom o jednoho odborníka, ale opravdu o ucelený tým deseti lidí od lékařů přes sociální pracovníky až po duchovní podporu,“ uvedl ředitel Nemocnice Břeclav Petr Baťka.

Pečovat o pacienty bude tým odborníků. „Lékař paliatr, sestra, sociální pracovník, psycholog, pastorační pracovník, ošetřovatelé, fyzioterapeut a podobně. Jde o odbornou interdisciplinární péči zaměřenou na řešení komplexních problémů provázejících závažná onemocnění,“ nastínila doktorka Iveta Dicko.

Jak ji doplnil její kolega Petr Vašíček, obrátit se na paliativní tým mohou jak pacienti, tak jejich rodinní příslušníci. „Mezi onemocnění a stavy, které výrazně profitují z paliativní péče, jsou například pokročilá stádia nádorových onemocnění s ukončenou protinádorovou léčbou, neurodegenerativní onemocnění jako roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc a ALS, pokročilá stádia demence, konečná stádia chronických orgánových onemocnění, geriatričtí pacienti s pokročilým stádiem křehkosti, pacienti po úrazech hlavy a mozkových příhodách s výrazným neurologickým deficitem, pokročilá stadia HIV či AIDS, některé vrozené pediatrické syndromy a kriticky nemocní pacienti s nevratným orgánovým selháváním v prostředí intenzivní péče,“ vyjmenoval lékař.

Paliativní tým při břeclavské nemocnici nabídne pacientům nejen symptomatickou léčbu, která pomáhá ulevit od příznaků, jež závažná onemocnění provázejí. Ale také psychologickou a duchovní podporu. Součástí týmu je také sociální pracovník, který usnadní orientaci v systému sociální a zdravotní podpory. Připraveno je i poradenství pro pozůstalé. „Vyšetření v ambulanci paliativní medicíny je možné i na základě iniciativy pacienta nebo jeho rodiny. Vždy je ale potřeba před prvním vyšetřením v ambulanci paliativní medicíny shrnutí  dosavadního průběhu a léčby závažného onemocnění a posouzení celkového zdravotního stavu pacienta lékařem-odborníkem. Je nanejvýš žádoucí, aby ošetřující lékař napsal doporučení k vyšetření. Může tak učinit i formou elektronické žádanky, která je k dispozici na stránkách  online.nembv.cz/paliativnipece,“ doplnila mluvčí nemocnice Eliška Windová.