„Přechod bude vyvýšený a bezbariérový, výrazně se tak zlepší možnosti jeho využívání lidmi se sníženou schopností pohybu. Kromě toho bude plnit také funkci zpomalovacího prahu,“ vyzdvihli přednosti zástupci města na svém facebooku. Současně s přechodem vzniknou i přípojky pro dešťové vpusti a dojde k rekonstrukci přilehlých chodníků. První část přechodu má být hotová do konce příštího týdne, druhá pak do čtrnácti dní. Zcela hotovo má být do začátku školní roku.