Břeclav se ke svému židovskému odkazu chovala až do nedávna macešsky. Teď má historii Židů ve městě připomenout velká výstava, kterou připravují zaměstnanci městského muzea. Kromě této reprezentativní výstavy se plánuje i oprava židovského hřbitova a obřadní síně.

„Připravujeme novou stálou expozici, kterou chceme umístit do břeclavské synagogy. Výstava bude mapovat židovství na Břeclavsku. Nebude v ní zastoupena jen Břeclav, ale i Podivín, Lednice a pravděpodobně i Hustopeče a Mikulov,“ uvedla historička Alena Káňová.

Zaměstnanci muzea zatím uvažují o plošné výstavě, na níž návštěvníci uvidí hlavně fotografie a písemnosti. „Pokud se nám ale podaří sehnat i dobové předměty vztahující se k židovství, rádi je samozřejmě vystavíme. Kromě stálé expozice židovství, která bude umístěna v prvním patře synagogy, chceme v jejím přízemí pořádat krátkodobé fotografické výstavy s námětem židovství a další doprovodné akce a projekty,“ doplnila Káňová.

Stálá expozice by měla být věnována nejen historii Židů na Břeclavsku, ale také jejich kulturnímu, stavebnímu, politickému a hospodářskému přínosu pro město. Velký vliv měla ve městě například rodina Kuffnerů.
„Byli bychom rádi, kdyby nám pamětníci nebo příbuzní zapůjčili nebo darovali písemnosti, fotografie, nebo i předměty vztahující se k židovské komunitě na Břeclavsku. Uvítáme ale i vzpomínky pamětníků. Už se nám ozvalo asi deset lidí,“ popsala.

Městské muzeum při vytváření expozice úzce spolupracuje se Židovskou obcí v Brně a Židovským muzeem v Praze. Tato spolupráce se bude týkat i opravy obřadní síně, celého areálu židovského hřbitova a jeho následného kulturního využití.

„Břeclav nemá moc památek a toto jsou dvě z nich, které se snažíme vrátit do patřičného stavu. Na rekonstrukci obřadní síně budeme žádat dotace z evropských fondů. Zatím je ale vše v začátcích. Právě se vracím z jednání z Prahy, kde jsem o tom jednal,“ řekl včera starosta Břeclavi Dymo Piškula.

Břeclavská expozice bude informovat také o židovství v Mikulově. „Zatím nás nikdo neoslovil. Nevím ale, co bychom mohli Břeclavi nabídnout. Předměty pro naše dvě expozice židovství máme totiž zapůjčené z Prahy.

Od dalších věcí máme jen reprodukce, originály totiž vlastní regionální muzeum,“ přiblížila situaci Marie Leskovjanová ze spolku přátel židovské kultury v Mikulově.