Pražák měl k podání návrhu hned dva důvody. Podle něj nemělo Občanské fórum Břeclav dostatek podpisů na registračních listech, takže vůbec sdružení nemělo do voleb jít.

„Navrhovatel není osobou legitimovanou k podání návrhu na zrušení rozhodnutí o registraci přihlášky určitého kandidáta, a rozhodnutí o registraci nemůže tím spíše zpochybňovat ani prostřednictvím návrhu na vyslovení neplatnosti voleb nebo neplatnosti volby kandidáta,“ odůvodnila zamítnutí prvního bodu předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně Jaroslava Skoumalová.

V usnesení totiž stojí, že zrušit registraci k volbám může pouze nezávislý kandidát, politická strana či hnutí nebo jejich koalice, která podala přihlášku k registraci. A to pouze do dvou dnů od doručení rozhodnutí o registraci kandidáta.

Druhým důvodem, proč se Otakar Pražák rozhodl napadnout volby v Břeclavi, bylo i to, že podle jeho informací některé volební komise připočetly hlasy muži z kandidátky Zemanovců, který krátce před volbami zemřel, zatímco jiné to kvůli jeho smrti neudělaly. Přitom žaloba se týkala toho, že voliči nezískali informace o úmrtí kandidáta.

„Základní povinností soudu v této věci bylo přezkoumat, do jaké míry mělo neb mohlo mít tvrzené porušení zákona vliv na výsledek hlasování a platnosti voleb, a to nikoli ve smyslu mechanického součtu odevzdaných hlasů v daném volebním okrsku, nýbrž ve vztahu k účelu a cíli hlasování s přihlédnutím k vůli voličů zvolit konkrétní kandidáty do zastupitelského orgánu prostřednictvím systému organizace voleb,“ sdělila Skoumalová.

Jak dodala, soud se však nemohl ztotožnit s názorem, že by došlo k zásadnímu ovlivnění výsledku voleb. „Zemřelému kandidátovi sice byly uděleny volební hlasy, ale s ohledem na to, že volební strana Strana Práv Občanů Zemanovci se na seznam zvolených zastupitelů města Břeclav nedostala, výše uvedené pochybení nemělo vliv na výsledek voleb,“ objasnila rozhodnutí.

Proti rozhodnutí se už Pražák nemůže odvolat. „Spokojený s rozhodnutím nejsem, ale respektuji to. Jen mě trochu pobavilo, že ti, co ve volbách neuspěli, byli z návrhu hodně nervózní. Naopak vítězové to brali tak, že je to mé občanské právo,“ zhodnotil výsledek Otakar Pražák.