Nese název Vliv chráněných území na rozvoj obcí – zkušenosti českých a rakouských municipalit, a zapojí se do něj i obce v Rakousku.

Na projektu se budou podílet skupiny deseti obcí z okresu Břeclav a Znojmo a deseti obcí z okresu Mistelbach a Hollabrunn.

Projekt má přispět k řešení stávajících a možných konfliktů mezi ochranou přírody a rozvojem území. Získané informace vyhodnotí skupiny na plánovaném semináři na podzim tohoto roku.