„Dokonce si pamatuji, že kvůli písemce nepřišla na hodinu asi polovina třídy. Jinak záškoláctví bylo u nás docela běžné,“ zavzpomínala si na svou docházku do základní školy sedmnáctiletá Tereza z Břeclavi.

Podobným kouskům ale podle všeho v Břeclavi odzvonilo. Nebo pro ně nebude alespoň tolik prostoru jako v minulých letech. Alarmující počet těch, kteří bez váhání vymění hodinu matematiky za návštěvu cukrárny, začala řešit městská policie s pomocí sociálních pracovníků.

A jak vypadá boj proti záškoláctví? „Jednoduše si vytipujeme někoho, kdo ještě nevypadá na patnáct let. Pokud je samozřejmě doba vyučování. Jestliže se ukáže, že má být ve škole, okamžitě voláme sociální pracovníky, kteří kontaktují rodiče,“ vysvětlil postup při raziích na záškoláky velitel městské policie Břeclav Zdeněk Herman.

Namátkové kontroly prozatím nesou ovoce. Jen za poslední dva měsíce strážníci, především v centru města, vytipovali jednatřicet dětí, které měly sedět ve školních lavicích. Ve čtyřech případech se ukázal odhad strážníků jako správný.

„Jednoho hříšníka jsme lapili i v Poštorné u kostela. Myslím si, že tyto akce mají rozhodně smysl. Nejedná se ale jen o namátkové kontroly, městští policisté legitimují žáky téměř denně. Nicméně dvakrát do měsíce se soustředíme přímo na záškoláky, to znamená, že kontroly jsou větší,“ upozornil Herman.

Úzká spolupráce městských strážníků a sociálních pracovníků usnadňuje život především učitelům a ředitelům základních škol. Oproti předešlým letům řeší záškoláctví v mnohem menší míře, vymítit tento nešvar se ale podle mnohých nepodaří nikdy.

„Ale po dohodě nás ředitelů, městské policie a odboru sociálních věcí vidím, že je to určitě ku prospěchu. Ovšem pokuřující děti před školou, to je jev, který nás stále trápí. Ti žáci potom chodí pozdě do vyučování,“ všiml si ředitel Základní školy Slovácká Jiří Kruták.

I z toho důvodu jsou všichni žáci této školy pod drobnohledem. Každý z nich má totiž speciální čip, který použije při vstupu do budovy a poté, když odchází. Každý záškolák je tak spolehlivě odhalen.

„Je však pravda, že mnozí rodiče se snaží svému dítěti záškoláctví omluvit, nějakým způsobem ho ochránit před problémy. Vždy jim proto vysvětlujeme, že takovým způsobem svému dítěti nepomohou,“ poznamenal Kruták.