Technické služby
Technické služby města Břeclav jsou nyní organizační složka města.

Sdružují povinnosti ze zaniklého odboru rozvoje a správy, majetkového odboru a příspěvkové organizace města Tereza.

Do dvou let se mají stát také příspěvkovou organizací města.
Břeclav počítá s růstem nákladů i náborem nových zaměstnanců.

Sjednotí činnosti několika organizací. „Centralizovali jsme práci, aby měl všechny složky technických prací pod sebou jeden odbor a jedno vedení,“ vysvětlil místostarosta Břeclavi Jakub Matuška. Se vznikem nového odboru město počítá také s nárůstem výdajů. „Do budoucna chceme technické služby rozšiřovat, nabírat více zaměstnanců. Ale také počítáme s tím, že se udělá více práce,“ doplnil další místostarosta Břeclavi Richard Zemánek.

Technické služby jsou zatím jen organizační složka města. Do budoucna z ní plánují vytvořit příspěvkovou organizaci. „Výhledově se tak stane do dvou let,“ upřesnil Matuška.

Zatím to však není možné. „Město má uzavřené smlouvy s dodavateli a poskytovateli některých technických služeb. Tyto smlouvy nám brání ve vytvoření příspěvkové organizace,“ vysvětlil Matuška.

Technické práce v Břeclavi sdružují povinnosti tří různých organizací. „Některé práce zajišťovala příspěvková organizace Tereza, některé majetkový odbor města a zbytek loni zaniklý odbor rozvoje a správy. Jeho zánik dal popud ke vzniku samostatných technických služeb,“ doplnil Matuška. Tereze zůstane starost pouze o tělovýchovná a rekreační zařízení.
S kroky vedení města souhlasí i opoziční zastupitel Luboš Krátký. „Město potřebuje své technické služby. Je to dobrý projekt,“ ocenil Krátký.

V Hustopečích jsou údržbové služby organizační složkou města už sedm let. „Tím, že jsme přímo pod městem, je vše mnohem snazší. Není potřeba zadávat žádné objednávky, vše si děláme sami,“ zhodnotil situaci vedoucí městských prací v Hustopečích Ivan Chrastina. Téměř všechny práce původních technických služeb, které ve městě ještě stále fungují, v roce 2012 přešly na městské služby.

Naopak Mikulov má na údržbu města vlastní firmu s ručením omezeným Tedos. O vytvoření příspěvkové organizace ve vedení města uvažovali. „V minulosti jsme hledali lepší cestu, než jakou máme nastavenou. Nakonec jsme dospěli k názoru, že systém je pro nás nejlepší,“ uvedl starosta Mikulova Rostislav Koštial.

KATEŘINA VAJSOVÁ