Dotaci ve výši 330 tisíc eur, o kterou město zažádalo v roce 2022, obdrží letos. Tato částka, tedy více než sedm milionů korun, však pokryje pouze pětaosmdesát procent výdajů, Břeclav bude muset ze svého rozpočtu doplácet dalších asi 1,5 milionu korun. Primárním cílem je přitom zajistit informovanost obyvatel před živelnou katastrofou, čímž chce město předejít případnému zmatku.

„Systém je určen zejména pro včasné varování obyvatel a také zlepšení vzájemné komunikace města s občany ve smyslu předávání urgentních sdělení,“ vysvětlil břeclavský starosta Svatopluk Pěček (ANO), který má bezpečnost města v gesci.

Město Břeclav podporuje integraci přistěhovalců
Kurzy češtiny a fotbal. Břeclav podporuje začlenění přistěhovalců

Stávajících dvanáct sirén tak nahradí novější, k nim přibydou ještě další tři. Kromě varovných tónů budou navíc umět vysílat i slovní hlášení. Lidé je spatří především na veřejných budovách či na sloupech ve všech městských částech.

Nový varovný systém v BřeclaviNový varovný systém v BřeclaviZdroj: Město BřeclavMimo přírodní živly bude systém varovat i před požáry, chemickým či jiným druhým druhem nebezpečí. Zároveň budou mít hlásiče i meteorologická čidla, která budou zaznamenávat další data jako sílu větru, množství srážek, oxidu uhličitého či prachových částic. Díky nim bude možná prognóza nejen extrémních jevů, ale i znečištění vzduchu.

„V neposlední řadě se významná část projektu bude věnovat školení obyvatelstva pro případ mimořádných událostí. Připravují se přednášky a brožury, jak se chovat v případě mimořádných událostí pro školy i pro veřejnost,“ upřesnil místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní).