Právě v loužích, které letos v mnoha místech kolem řeky Dyje vznikly po vystoupání spodní vody, se líhnou komáři. Odborník Oldřich Šebesta doporučil začít s postřiky v těchto dnech, aby se zabránilo většímu výskytu dotěrného bodavého hmyzu.