Minimálně do konce května se musejí lidé v některých obcích připravit na rozkopané silnice. Zatím není na sto procent jisté, zda potom bude ozdravný proces kanalizací a čistíren odpadních vod pokračovat. Záleží na vstřícnosti Evropské unie.


„Původní termín dokončení projektu byl letošní květen. Kvůli komplikacím ohledně výběrového řízení se vše zpozdilo. Požádali jsme proto o prodloužení termínu do konce roku 2009. Financování prací je zatím zajištěno z vlastních prostředků a úvěrů do letošního května,“ vysvětlil manažer projektu ze společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Zdeněk Adámek.


Stavební práce začaly podle jeho slov už na začátku února. Projekt se týká v různém rozsahu devíti obcí a měst. Územně je rozdělený na čtyři části. Do první spadá Břeclav a Podivín, do druhé Mikulov, Lednice a Valtice a do třetí Hustopeče, Pohořelice, Velké Pavlovice a Kobylí. Do poslední skupiny patří úpravna vody v Lednici a propojení skupinového vodovodu do Mikulova. Výhledově se počítá i s Novosedly a Dolními Dunajovicemi.


Například v Břeclavi už jsou kvůli rekonstrukci kanalizace uzavřené první ulice. Dopravu komplikují objížďky. Břeclavský místostarosta Pavel Dominik nabádá lidi k trpělivosti. „Nemůže se uzavřít všechno naráz, s čímž jistě počítá i dodavatel stavby. Někde to znamená provizorní přemostění, aby se lidé dostali domů. Práce ale rychle postupují,“ uklidňuje lidi. Zatím prý nezaznamenal jedinou negativní reakci.


Protože dodavatel má po výkopu a položení kanalizace uvést silnici do původního stavu, rozhodlo se město pomoci. „Kde to jen trošku půjde, budeme chtít uvést ve spolupráci s dodavatelem silnice do rozumné podoby,“ potvrdil Dominik.


Na více než miliardovém projektu se musejí různými částkami spolupodílet i jednotlivé obce. Například v Kobylí byli nuceni sáhnout hodně hluboko do kapsy, protože obec získá kromě rekonstrukce kanalizační sítě i novou čistírnu odpadních vod. „Přispěli jsme určitým podílem. V našem případě je to dvanáct milionů korun,“ upřesnila starostka obce Dagmar Kovaříková.


Antonín Kovařík z Kobylí bydlí v ulici, kde se to v těchto dnech hemží stavebními stroji. „Omezení to pro nás je, ale počítali jsme s tím. Práce rychle postupují a komunikace s pracovníky je dobrá. Jsou vstřícní. Sám jsem stavař, takže vím, co to obnáší. A zatím to chápou i ostatní lidé,“ poznamenal Kovařík.