A to ve věku od šestnácti do pětašedesáti let, tedy studenti, pracující, obyvatelé v domácnosti a také důchodci.

Výzkum má zjistit dovednosti, s nimiž se lidé setkávají v každodenním životě. Tedy čtení, schopnost vyhledávat informace, práce s grafy, tabulkami či využívání počítačů. V Břeclavi osloví zástupci společnosti SC&C na čtyřicet domácností. A to konkrétně v ulicích Chodská a Kpt. Jaroše.

„Domácnosti obdrží do schránek dopis s informací, že je chceme navštívit. Až na místě pak zjistíme, jestli její členové odpovídají našim kritériím,“ uvedla Radka Snopková, která bude domácnosti v nejbližších dnech navštěvovat.

Jak poznamenala, samozřejmě se prokáže průkazem. Ti, kteří s ní vyplní během hodiny a půl kompletní dotazník, získají navíc ještě pět set korun.

Výsledky výzkumu následně poslouží podle zástupců společnosti k rozvoji programů na zdokonalení dovedností, které dospělí potřebují k tomu, aby se co nejúspěšněji zapojili do ekonomiky a společnosti jednadvacátého století.

Kromě České republiky se projektu účastní téměř třicet zemí. Všechny získané informace jsou anonymní. Více informací najdou zájemci na www.scac.cz/piaac.

ELIŠKA WINDOVÁ