„Částku využijeme na výchovu mladé generace. Je potřeba, aby se děti už ve škole naučily odpovědnosti k životnímu prostředí,“ uvedl Válka. Komise hodnotila množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele nebo sběr nápojových kartonů či kovových odpadů. Kategorii od pěti set do dvou tisíc obyvatel ovládla obec Pavlov.