„Veškerá doprava ve směru z Břeclavi, mimo autobusy, bude vedena přes parkoviště u cukrovaru. Autobusy budou muset dávat přednost vozidlům vyjíždějícím z parkoviště. Veškerá doprava ve směru z Hodnína pojede okolo pracovního místa v protisměru, cyklisté ve směru od Hodonína budou odkloněni na chodník," upozornili představitelé radnice na stránkách města.

Zájemci mohou využít objízdnou trasu po ulici Sovadinova a 17. listopadu.