S novou fasádou došlo i k výměně oken. Podle knihovníků se při rekonstrukci fasády přihlíželo k tomu, aby se budova co nejvíce přiblížila své původní podobně. Vrátily se na ni i některé prvky, které vzaly za své při nepříliš šetrné opravě ze sedmdesátých letech minulého století.