Neúčast bez omluvy na pravidelných poradách vedení města, absence na jednání ohledně komunálních služeb ve městě či na schůzi o protipovodňových opatřeních. Těmito prohřešky se měla provinit břeclavská místostarostka Dagmar Adámková podle svých kolegů – radních.

„V dopise od tajemníka jsem se dozvěděla, že se nezúčastňuji pravidelných porad rady bez výčtu, tedy jen v obecné rovině, což považuji za účelové tvrzení a lehce dohledatelné v zápisech z rady,“ argumentuje místostarostka.

„Tajemník mě v osobním dopise rovněž vyzývá, abych změnila způsob svého chování, aby se mnou rada mohla do budoucna spolupracovat,“ vylíčila Adámková, která s kritikou uvedenou v dopise nesouhlasí. „Překvapuje mě, že pokyn k sepsání dopisu vznikl v době, kdy jsem nebyla na jednání rady. Vnímám to jako nestandardní postup. Mnohé by se mohlo ústně vysvětlit, než jít touto cestou,“ podotkla.

„Dle mého názoru není v kompetenci tajemníka, aby mě káral za mou práci. Za výkon své práce jsem zodpovědná občanům a zastupitelstvu,“ vysvětluje místostarostka. Tajemník radnice Dalibor Neděla poukazuje, že podle zákona o obcích plní mimo jiné úkoly, které mu uloží městská rada.

Důkaz lze dohledat

„Tvrzení paní místostarostky, že mi tento úkol uložil starosta města, se rozchází s realitou. Ostatně úkol mi byl uložen písemně a lze jej dohledat v seznamu úkolů z rady města, který je součástí každého zápisu z jednání,“ poznamenal Neděla.

Rada města podle něj prostřednictvím dopisu tlumočila místostarostce nespokojenost s její činností, především neúčasti na důležitých jednáních v posledních týdnech.

Radní Radek Buk, bývalý spolustraník Adámkové z dnes již zrušené ODS, podle svých slov dopis četl, ale nemyslí si, že v něm Neděla Adámkovou kritizuje. „Spíš komentuje dosti relevantní záležitosti, kdy se jako zástupkyně města měla dostavit na různá jednání, kterých se poté nezúčastnila,“ uvedl Buk.

Jak říká, současná komunikace s místostarostkou má dvě roviny. „V té pracovní a v názorech při rozhodování ve věcech chodu města nemáme rozporů. Je však pravda, že se jí dlouhodobě nedaří získávat podporu v radě města pro některé projekty. Možná je to o politických zkušenostech. Na to si však musí odpovědět sama,“ poznamenal Buk.

Odvolání Adámkové?

V Břeclavi se v poslední době proslýchá, že Adámková má přijít o své místostarostenské křeslo. „Nevím, do jaké míry se mezi lidmi hovoří o odvolání paní místostarostky nebo o tom, kdo a proč tyto řeči přiživuje,“ míní Neděla.

Starosta Dymo Piškula se odvolává na postoj koaličních partnerů, tedy členů bývalé ODS. „Je to jejich interní věc. Nepředpokládám, že k něčemu takovému dojde. Stačí jeden zastupitel z bývalé ODS, který se jí zastane, a odvolání není reálné. My nic takového nechystáme,“ podotkl Piškula. Radní Buk se k otázce odvolání Adámkové nevyjádřil.

„Mohu se jen domnívat, že paní místostarostka se tak trochu našla v roli mučednice a tuhle roli teď aktivně hraje,“ uvedl tajemník Neděla a dodal: „Adresování dopisu místostarostce vnímám jako důkaz vůle rady města vycházet s ní i nadále v rovnocenném vztahu.“

Adámková ovšem cítí křivdu a dopis dala k prošetření kontrolnímu výboru. „Požádala jsem o projednání v termínu, aby se tato záležitost mohla řešit na nejbližším zastupitelstvu,“ řekla místostarostka.