Do nové funkce Uhra uvedl ve čtvrtek náměstek hejtmana pro vzdělávání Jiří Nant. Uher tak nahradí dosavadní zastupující ředitelku Dagmar Pavlíkovou Nešporovou, která vedla školu po náhlém úmrtí jejího předchůdce Jaroslava Gliera.

„Střední odborné školství nejen na jižní Moravě potřebuje modernizaci a k tomu potřebujeme přivést na místa ředitelů škol nové lidi, ideálně s rozsáhlou zkušeností z praxe. Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav je hluboce zakotvena v břeclavském regionu, ale také v síti spoluprací s partnery z průmyslu. Očekávám, že nový ředitel tento potenciál dále rozvine a povede tuto školu do pozice vlajkové lodi jihomoravského středního odborného školství,“ řekl Nantl.

V současnosti nabízí škola čtrnáct oborů ke studiu. Má také rozsáhlou síť partnerů z regionálních společností jako jsou Fosfa, Gumotex, Otis nebo Alcaplast.