V Břeclavi žije přibližně dvě stě až tři sta lidí v podmínkách sociálního vyloučení. Město se potýká i s nezanedbatelným počtem lidí bez domova. Tyto informace přináší nejnovější zpráva Agentury pro sociální začleňování, která začala působit v Břeclavi.

Vládní Agentura už od léta ve městě za pomoci svých lidí „mapuje" terén. „Pokud chceme vědět, jak v této oblasti pracovat, musíme ji mít nejprve dobře prozkoumanou," uvedl místostarosta města Jaroslav Válka. Úkolem výzkumníků je proto zjistit, jaké sociální problémy město nejvíce pálí.

O Agentuře
Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády. Zajišťuje podporu obcím v oblasti sociální integrace. Břeclav se připojila ke čtyřicítce obcí, měst a mikroregionů, které s Agenturou spolupracují.

Podle Války je potřeba „zabrat" hlavně v oblasti školství. Je to lepší, než potom „hasit" mnohem větší problémy. „Po učitelích toho chceme strašně moc. Někdo jim musí pomoci. Třeba sociální pracovníci, kteří dohlédnou na to aby děti šly do školy," řekl Válka. A naznačil, že právě spolupráce s vládní Agenturou by mohla Břeclavi „přihrát" dotace na zaplacení takových lidí.

Že sociální asistenti významně chybí, potvrdila i ředitelka břeclavské Základní školy Slovácká Iva Jobánková. „Nemáme ani jednoho. Jen dva asistenty-pedagogy, kteří pomáhají vybraným dětem s učivem," sdělila Jobánková.

Podle ní by alespoň jednoho sociálního asistenta, který by udržoval kontakty s některými rodinami a dohlížel na včasné příchody dětí do vyučování, potřebovala každá břeclavská škola.

Agentura pomoc při získávání prostředků na konkrétní projekty slibuje. „Našim cílem je propojit jednotlivé aktéry, rozvinout aktivity, které se ve městě již dějí, a přidat k nim nové. Je to jedinečná šance, jak využít peníze z Evropské unie na řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách a zásadně je změnit," podotkl k působení Agentury v Břeclavi její ředitel Radek Jiránek.

V závěru září už spolu s Agenturou zasedly k jednacímu stolu na dvě desítky zástupců břeclavských institucí a neziskových organizací. Mimo jiné i IQ Roma servis, který rovněž pomáhá s doučováním dětí. „Doufám, že se díky zapojení Agentury spolupráce s městěm pohne dopředu. Snad to radnici otevře oči a začne se existujícími problémy zabývat. A nejsou to jenom Romové, sociální vyloučení v Břeclavi možná ještě více tíží úplně jiné lidi," překvapila pracovnice IQ Roma servisu ve městě Alena Gronzíková.