Plaketu J. A. Komenského za obětavou a důslednou práci převzali Dagmar Poláchová, Aranka Sedláková, Ivana Javorová, Milena Tichá, Anna Úlehlová, Iva Přikrylová, Zuzana Malinkovičová, Pavla Klimová, Lenka Horníčková, Božena Uhrová, Jana Trubačová a Čestmír Krejčí.