Dvoutisícový náklad básnické sbírky bývalého starosty za sto sedmdesát tisíc korun, pětadvacet fotografií a patnáct set knih exradního za sto a 660 tisíc korun nebo pronájem části zámku na třicet let. Vedení břeclavské radnice chce auditem prověřit některé zakázky a smlouvy, které odsouhlasila buď bývalá rada města, nebo jen statutární zástupci.

„Počkáme, jak prodej těchto věcí půjde. Prozatím je o některé zájem. V okamžiku, kdy se ukáže, že se předměty neprodávají, nabízí se i cesta, že bychom je nabídli jejich autorům,“ netajil se starosta Břeclavi Oldřich Ryšavý.

Ten je také pro, aby se změnil způsob schvalování nákupu. „Neměla by nastat situace, kdy se koupí například sbírka básní bez toho, aby rozhodl nějaký kolektivní orgán, bez toho, aby se vyjádřila objektivní potřeba těchto věcí pro chod města. Musí se určitě změnit pravidla,“ nastínil s tím, že třeba u objednávky Piškulovy sbírky chybí nějaké vysvětlení, proč město potřebuje zrovna tuto konkrétní knihu, když nemá vztah k městu ani regionu.

I proto chce radnice auditem prověřit mnohé, pro ně sporné zakázky z minulého volebního období. „Chceme audit rozdělit na stavební zakázky, služby a zbytek, jako například knihy. Nejtěžší bude vydefinovat pro firmu, co má procházet a jakým způsobem. Budeme chtít také prozkoumat účelnost a ekonomičnost některých pronájmů, například ten třicetiletý části břeclavského zámku,“ narážel na vinotéku Libora Nazarčuka.

Výsledkem auditů tak podle vedení radnice může být i podání trestního oznámení. Spíš by však měl sloužit jako poučení do budoucna.

Audit by měl prověřit i hospodaření příspěvkových organizací města. Například muzea. „Neměla by se opakovat situace z minulého volebního období, kdy se uskutečnila velká vernisáž fotografií z knihy Krajinou Lichtenštejnů v muzeu. Na ní bylo řečeno, že knihu autor vydal za své peníze. Následně jsme zjistili, že celý náklad koupilo město. Je to podle mého nehorázné,“ reagoval Ryšavý. Jednalo se o patnáct set knih autora Radka Buka v ceně šest set šedesát tisíc korun. „Naštěstí tato kniha se dá alespoň využít k propagaci města,“ uvedl Parolek.

„Já jsem knihu Krajinou Lichtenštejnů nevydal, pouze nafotil a vytvořil. Vydala ji firma Arin, která ji prodala mnohým, mimo jiné i městu Břeclav,“ brání se bývalý radní Radek Buk, který prodejní cenu 440 korun včetně DPH za jeden výtisk nepokládá za nijak přemrštěnou. „Kniha se všude prodává za pět set korun, Břeclav na ní tedy může vydělat,“ tvrdí.

Buk podle svých slov městu neprodal ani fotografie Lednicko-valtického areálu. „Ani v tomto případě jsem s městem neobchodoval. Pokud vím, město si navíc koupilo kromě velkoformátových fotek i jejich elektronickou podobu včetně autorských práv. Mohou je použít na propagační materiály, promítat je, cokoliv,“ sdělil bývalý radní, jenž myšlenku odprodat knihy či fotografie jejich autorům považuje za nehoráznou.

ELIŠKA WINDOVÁ
MICHAL ŠUPÁLEK