„Přáli bychom si pro děti dostatek místa na hraní. Místnost, která bude určena jen k odpočinku. Také možnost jídelny v budově a fyzioterapeuta, s nímž by mohly děti pravidelně cvičit v rehabilitační místnosti," uvedla ředitelka stacionáře Jarmila Pěčková.

Sdružení Vilík předalo jí a postiženým dětem šek na 120 tisíc korun. V této částce jsou také sponzorské dary firem, které Actiwity D.C. na tuto charitativní akci získaly.

„Veliký dík patří majitelce tanečního studia Veronice Tučkové a všem tančícím dětem i rodičům. A také Evě Blažkové a tanečnímu studiu E.M. Dancers, které též již dříve podporovalo náš stacionář," děkovala zakladatelka sdružení Vilík Lenka Idesová.

Ona sama je matkou postiženého dítěte a předsedkyní rodičovského výboru dětského stacionáře. Vilík vznikl na podporu rodin s postiženými dětmi i samotného Utilisu.

„Chtěli bychom pořádat více kulturních akcí. Věříme, že získáme podporu širší veřejnosti i města. Myslím, že je trochu ostuda pro naši společnost, že zrovna zájmové skupiny dětí, které poskytují mládeži smysluplné využití volného času, pořádají benefiční akce pro postižené," míní Idesová.

Hlavní náplní stacionáře je umožnit dětem kontakt s okolím, zvládnout školní výuku a rozvíjet jejich schopnosti. Jeho zaměstnanci pomáhají dětem při zvládnutí běžných úkonů, věnují se pohybovým aktivitám, muzikoterapii, masážím, relaxacím, práci s počítačem, ručním pracím i tvoření. Pořádají pro ně společenské akce, besídky, různé výlety nebo tábory. S pomocí „tet" mají děti možnost být s kamarády a prožívat život jako ostatní zdravé děti.

Dětský stacionář Utilis, který provozuje obecně prospěšná společnost Remedia plus, sídlí od počátku v nedostačujících pronajatých prostorách. K dispozici má pouze jedinou místnost, v níž se odehrávají všechny činnosti. Dále průchozí hernu, která slouží částečně i jako šatna k převlékání dětí, chodbu se skříňkami, koupelnu a mini kuchyňku.

„Chystáme také Koncert pro stacionář, na kterém 26. dubna vystoupí Dan Bárta s Illustratophere, David Koller a jeho band a Roman Dragoun. Věříme, že výkony umělců, aukce předmětů, které nám poskytnou i pomoc sponzorů přinesou další prostředky pro získání důstojných prostor," vyjádřila Idesová naději.

PETR HYNEK