Charita provozuje ve městě kontaktní centrum pro drogově závislé, azylový dům pro lidi, kteří ztratili střechu nad hlavou a také pečovatelskou službu. Právě na pomoc starším nesoběstačným lidem v jejich domovech jí nyní nejvíc chybí peníze. Kvůli změně pravidel nastavených Jihomoravským krajem.

Podle ředitele Oblastní charity Břeclav Josefa Gajdoše přišli v důsledku toho na pečovatelskou službu
 o jeden milion korun. „Kraj dal procentuálně menší částku s očekáváním, že se na placení těchto služeb začnou více podílet města a obce. 
V našem regionu ovšem už předtím přispívaly nadstandardně, s čímž kraj příliš nepočítal. Těžko po nich můžeme chtít více," uvedl Gajdoš.

Ten neskrývá, že pokud se chybějící peníze nepodaří charitě získat, hrozí propuštění čtyř pečovatelek a ukončení služby. Momentálně je na ní denně závislých kolem dvou stovek pomoc vyžadujících, většinou starších lidí 
v Břeclavi, Pohořelicích, Moravské Nové Vsi a Lanžhotě.

o službě
posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení, popřípadě jsou 
v obtížné sociální situaci
spočívá například v dovozu stravy, pomoci s osobní hygienou, úklidem nebo doprovodem při cestě k lékaři

Pečovatelskou službu provozuje v Břeclavi a okolí 
i obecně prospěšná společnost Remedia Plus. Že by byla schopná charitu nahradit, ale její ředitelka Jarmila Pěčková odmítá. „To určitě ne. 
I my se potýkáme s podfinancováním a navíc nám chybí odborně způsobilí pracovníci," reagovala Pěčková.

Ani Válka si kolaps charity nechce vůbec připustit. „Město by tlačila bota například co se týče azylového domu. Najednou by tady byla hromada bezdomovců, které bychom neuměli řešit. A to se nebavím o K centru a třeba o tom, kolik se díky němu vysbírá stříkaček. A pečovatelská služba? Stárneme 
a levnější je, když přijedete za někým domů, než to řešit v pobytových zařízeních. Nemluvě o tom, že takové kapacity bychom stejně neměli," vyjádřil se místostarosta.

Ředitel Gajdoš uklidňuje, že problém se týká hlavně pečovatelské služby. Riziko jejího omezení ale vidí jako reálné 
s vážnými dopady pro klienty. „Lidé zejména staršího věku by to chápali tak, že už o ně nemá nikdo zájem. Hrozila by skepse a deprese, ze kterých už je nikdo nezvedne," varoval šéf břeclavské charity.

Ten se stále nevzdává, na krajském úřadě už vybojoval první kompenzační dotace. 
A o dalších jedná. Čas se však rychle krátí. „Kraj tvrdí, že bude chtít všechno narovnat, ale už se blíží květen a nám dochází peníze," přiznal Gajdoš.