„Společnost Jihomoravská plynárenská v tomto roce dvakrát upravila cenu zemního plynu. Od 1. dubna 2008 došlo k navýšení ceny o tři procenta, s platností od 1. července 2008 se cena navýšila o dalších 10,5 procent,“ sdělil ředitel společnosti Teplo Břeclav Milan Pospíšil. Důvodem k navýšení je podle distributorské společnosti dramatický nárůst ceny ropy za poslední měsíce, který se promítá také do ceny zemního plynu.

Tyto změny tak pocítí všechny domácnosti, které používají zemní plyn k vaření, ohřevu vody, nebo topení. Přestože například v sousedním Německu došlo za stejné období k nárůstu o devatenáct procent, je v České republice kvůli silnému kurzu koruny nárůst o pět a půl procenta nižší.

Na tyto změny cen musela reagovat i městem Břeclav vlastněná společnost Teplo Břeclav, která ve městě provozuje síť centrálních zdrojů vytápění a domovních kotelen. „Přestože i po dubnovém zdražení plynu ponechala všechny ceny pro odběratele tepla a teplé vody z jejích centrálních zdrojů na stejné úrovni, musel již být červencový nárůst zohledněn v přiměřené výši v cenách pro odběratele, se kterými nyní v této záležitosti individuálně jednáme,“ řekl Pospíšil.

Vytápění domů z centrálních zdrojů tepla, které společnost na území města Břeclavi zajišťuje, podle něj patří k nejkomfortnějším a nejekologičtějším způsobům vytápění, které značnou měrou přispívá k čistotě ovzduší města.