Projekt pod záštitou Zdravého města nechal žáky ze sedmých, osmých a devátých tříd, aby vyzdobili rozvaděče provokativní tématikou. „Dvě malby mají vybízet k tomu, aby lidé přestali tolik hledět do mobilů a vnímali více své okolí,“ vysvětluje Gabriela Šubová, učitelka výtvarné výchovy, která s dětmi náměty vybírala.

Výsledná díla jsou nově k vidění na nároží ulic Kpt. Jaroše a Za Kasárnami, nebo v parčíku u splavu na ulici Na Pěšině. Dnes by k nim měl přibýt rozvaděč na rohu ulic Fibichova a Jana Černého, informoval facebookový profil Města Břeclavi.

Nejpozději do září vzniknou další dvě originální díla, jejich podobu budou mít na starosti účastnici soutěže Zanech svou stopu. Celý projekt zkrášlování rozvaděčů a trafostanic probíhá ve spolupráci města s firmou EG.D.

close Břeclavské ulice zdobí umění. Žáci přetvořili rozvaděče na výzvy k přítomnosti info Zdroj: Město Břeclav zoom_in Projekt Zanech stopu.