Zdeněk Tesařík, starosta Tvrdonic, KSČM1. Zdeněk Tesařík, starosta Tvrdonic, KSČM

Jsme zemědělská oblast, takže určitě hodně bych se věnoval zemědělství. Již několik let je vidět zřejmý nedostatek vody pro zemědělské plodiny. Před rokem 1989 fungoval systém závlah pro celý region. Dnes, kdy jsme nejteplejší oblastí České republiky a místem nízkých srážek, to začíná být problém. Takže určitě je na místě iniciovat dotační tituly na využití stávajících závlah a vybudování nového systému závlah. Taktéž podpora místním zemědělcům při nabízení domácích produktů, které jsou určitě stejně kvalitní jak ty dovážené a je jedno jestli je to víno nebo potravina – zajištění legislativní podpory na její přímý prodej. Své kategorické NE musím říct proti zavedení (zvýšení) daně z takzvaného tichého vína, které místo zvýšeného finančního příjmu do státního rozpočtu pouze administrativně zatíží stát a vinaře.

Pavel Procházka, starosta Velkých Pavlovic, ODS2. Pavel Procházka, starosta Velkých Pavlovic, ODS

Pocházím z vinařského a zemědělského regionu, proto bych chtěl pomoci zejména v této oblasti. Naše zemědělství ve srovnání se zemědělstvím původních zemí Unie na tom není nejlépe. Je na místě otázka: „Proč tomu tak je?" Všem našim zemědělcům je třeba výrazné pomoci dobrými zákony a přesně nastavenými pravidly. Pomůže i sjednocení práce našich vinařů, třeba jen při realizaci společných projektů a propagaci našeho vinařského regionu. Samozřejmé je odvrácení hrozby zavedení spotřební daně. Další oblastí, pro kterou je prospěšná každá pomoc, je doprava. Naším regionem bude procházet budoucí napojení dálnice na Vídeň, problémy v dopravě se dlouhodobě potýká město Břeclav, stav komunikací II. a III. třídy je na mnoha místech regionu doslova kritický. Chci komunikovat se starosty regionu při společných pracovních setkáních, při výměně názorů a zkušeností, při řešení problémů, se kterými se sami setkávají.

Radim Uzel, lékař, SPO Zemanovci3. Radim Uzel, lékař, SPO Zemanovci

Především je to podpora vytváření nových pracovních míst a v důsledku toho snižování nezaměstnanosti. Týká se to zákonů na podporu podnikání, což souvisí se zlepšením postavení střední třídy obyvatelstva. Zlepšení dopravní infrastruktury. V Břeclavi chybí objezdová komunikace. K řešení by přispěl také druhý most přes řeku Dyji. Nezbytné je také dálniční spojení na Vídeň. Ekologickým aktivistům nejde o ekologii, ale o zisk. Jako vysokoškolský učitel vidím také problémy v oblasti školství. Důležitý je rozvoj regionálních vysokých škol a investic do základního a středního školství. Specifikum regionu spočívá v podpoře zemědělství a vinařství, zakládání nových vinic a zamítnutí spotřební daně z tichých vín. Čtyřicet let práce ve zdravotnictví mne kvalifikuje také v oblasti sociální politiky.

Richard Zemánek, podnikatel, KDU – ČSL4. Richard Zemánek, podnikatel, KDU – ČSL

Břeclavsko je regionem zemědělským. Často jsme odkázáni na přírodu. Jednou nás postihne sucho, jindy naopak záplavy či mráz. To jsou situace, kdy je pomoc státu nezbytná. Často slýcháváme, že lidé jezdí nakupovat už i základní potraviny do Rakouska nebo Německa. Naše obchody naopak zaplavují nekvalitní produkty z Polska. A stát není schopen zemědělcům ani garantovat např. zelenou naftu. Ba co víc vymýšlí nesmysly jako je spotřební daň na tichá vína. V tom všem bych chtěl zemědělcům pomoci. Proč jsou dotace z EU francouzských zemědělců vyšší než dostávají naši farmáři? S tím nemohu souhlasit. Dalším problémem je nízká kvalita školství. Za palčivý považuji problém soukromého školství. To, co je u nás, není soukromé školství anglosaského typu. Je to soukromé podnikání za státní peníze. Na soukromé školství se vydává ročně přes tři miliardy ze státního rozpočtu. To se mi nelíbí. Velkým problémem vysoká nezaměstnanost.

Miroslav Volařík5. Miroslav Volařík, vinař, nez. 
s podporou Konzervativní stra­ny

Problémů v našem regionu máme mnoho, ale myslím si, že bychom se měli soustředit na využití potenciálu jednotlivých oblastí – Podluží, Lednicko-Valtický areál, Pálavské vrchy, Novomlýnské nádrže – a podpořit zemědělskou činnost se zaměřením na vinařství. Rozvoj turistiky a cestovního ruchu pomůže rozhýbat malé a střední podnikání. Realizace projektů Lázně Lednice, Aquapark Pasohlávky pozitivně zvyšuje atraktivitu břeclavského regionu. Na rozvoji našeho regionu se musí podílet také státní rozpočet a kraj, a tady je prostor pro všechny naše zástupce v kraji, parlamentu a senátu. Jde o to, jestli jsou ochotni prosazovat zájmy našeho regionu. Já jsem se během své mnohaleté praxe musel naučit prošlapávat chodníčky, abychom dostali nějaké peníze na sportovní a kulturní projekty a jsem připravený pomoci i teď. Konkrétně co nás nejvíce trápí, je hrozba zavedení spotřební daně na víno, což by negativně ovlivnilo rozvoj regionu.

Luděk Mikulecký, podnikatel, nez. s podporou TOP 09/STAN

6. Luděk Mikulecký, podnikatel, nez. s podporou TOP 09/STAN

Když se bavím s lidmi, tak vnímán, že je tlačí bota hlavně v

 otázce zaměstnanosti – mají strach ze ztráty práce, a ten strach je oprávněný. Břeclavsko je totiž regionem s jednou z nejhorších možností práci získat. Má dopravní společnost Bors Břeclav byla vyhlášena Zaměstnavatelem regionu 2012, což svědčí mimo jiné o tom, že nepřicházím s prázdnýma rukama. Mám jasnou vizi a zkušenost, jak hledat a najít správná řešení. Další téma je první konkrétní věc pro břeclavský region, kterou hodlám rozvíjet s důrazem na maximální transparentnost – nadační fond „Luděk pro lidi", podporující mladé sportovní talenty, které by svůj dar bez vnější podpory nemohly rozvíjet. Veřejně jsem se zavázal, že nadačnímu fondu věnuji po celých šest let svůj senátorský plat a mám ohledně fondu velká očekávání.

Stanislav Palša, vědecký pracovník, NS – LEV 217. Stanislav Palša, vědecký pracovník, NS – LEV 21

Nejvíce občany trápí nezaměstnanost, kriminalita, strach o nemocniční lůžka, dostupná služba první pomoci. V regionu je nedostatek domovů pro seniory a sociálních bytů, které by měly sloužit sociálně slabším rodinám s dětmi. Je slabá podpora a pomoc malým živnostníkům při získávání dotací z Evropských fondů. V oblasti nezaměstnanosti se chci zaměřit na vytvoření průmyslových zón, kde by se vytvářely celoroční pracovní příležitosti s využitím dotací z Evropských fondů. Úspěšný boj s kriminalitou vyžaduje posílit spolupráci s městskou či obecní policií a Policií ČR. Nedopustím snížení počtu základních policejních útvarů a služeben v regionu. Budu dbát nato, aby břeclavská a městská nemocnice v Hustopečích zůstaly ve stejné podobě jako dnes. Ve spolupráci s všeobecnými lékaři zajistím lékařskou službu první pomoci tak, aby občané nemuseli jezdit do okresní nemocnice.

Eva Klimovičová, lékařka, nezávislá8. Eva Klimovičová, lékařka, nezávislá

Hlavním problémem našeho regionu je nezaměstnanost. Je o třetinu vyšší než republikový průměr. Nepomůže nic jiného než důrazně po vládě žádat, aby se řídila radami poradců sdružených v NERV. Ti navrhují opatření, jak nezaměstnanost snížit. Pokud bude vláda dál trvat na zvýšení DPH, propadne se ekonomika ještě hlouběji, nezaměstnanost poroste. Dalším velkým problémem je doprava. Břeclav jako významný celorepublikový dopravní uzel nemá obchvat. Tato dopravní katastrofa je způsobena nedostatečnou snahou jak městského úřadu, tak krajského úřadu stav řešit. Není jiná cesta, než se opakovaně a důsledně domáhat vedoucích představitelů těchto institucí, aby ve věci konali. V případě zvolení se chci zaměřit také na zdravotnictví a pomoc konkrétním lidem v těžkých životních situacích.

Jan Hajda, dosavadní senátor, ČSSD9. Jan Hajda, dosavadní senátor, ČSSD

Aktivně se podílím a podporuji oblast vinařství, ať už ve vztahu k zaměstnanosti či k cykloturistice. Udělám vše proti zavedení spotřební daně na víno, která by vinařství prakticky zlikvidovala. Zemědělská výroba se musí vrátit na vesnici. Spolupodílím se na koncepci zemědělské výroby, kterou bude realizovat ČSSD. Při všech jednáních usiluji o spravedlivé dotace českým zemědělcům. Zasadím se o to, aby se v rámci pozemkových úprav dále budovala protipovodňová opatření. Jsem spoluautorem právě projednávaného senátního návrhu zákona na financování hasičských sborů, který je významný zejména z důvodu nutnosti zachování bezpečnosti občanů. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem se budu podílet na řešení dopravní infrastruktury. S Muzeem Mikulov budu pokračovat na přípravách budování Archeologické­ho parku.

Zbyněk Chlumecký, učitel, SNK Evropští demokraté

10. Zbyněk Chlumecký, učitel, SNK Evropští demokraté

Protože jsme vinařský kraj, za jeden z největších problémů regionu považuji návrh na zavedení spotřební daně na tiché víno. Nechci zde populisticky slibovat vinařům nemožné, protože senátor má jen omezené možnosti, jak pomoci. Samozřejmě bych hlasoval proti a navíc bych se snažil o nesmyslnosti tohoto návrhu přesvědčit i senátory z jiných regionů, kteří nemají o možných dopadech zavedení spotřební daně na tiché víno pro náš region dostatečné a korektní informace. Dalším problémem našeho regionu je velká nezaměstnanost. Tady vidím řešení dávat větší příležitosti místním firmám a také v rozvoji cestovního ruchu.