Jde o veletrh, při němž se představují významní zaměstnavatelé a na kterém se kromě organizující Okresní hospodářské komory Břeclav podílí úřad práce, školy či radnice okresního města. „Akce je přínosná nejen pro návštěvníky, ale i firmy, které si díky této příležitosti našli své současné zaměstnance. 
I toto je pro organizátory podstatný důkaz toho, že tento způsob prezentace skutečně funguje," nechala se slyšet Vendula Dobiášová z hospodářské komory.

Událost se uskuteční desátého listopadu v břeclavském Domě školství. Začátek bude o půl deváté ráno. „Chceme poukázat na stálý nedostatek zájemců o tato povolání a představit pracovní možnosti v místních podnicích. Cílem je ukázat žákům, že i v tomto regionu je mnoho možností uplatnění se na trhu práce," uvedla Dobiášová.