„Hotel Grand vždy plnil roli jednoho z hlavních společenských a spolkových center města Břeclavi. Do roku 1918 jej využívaly německé spolky, v období Československé republiky se tam setkávali představitelé českých politických a společenských uskupení,“ zavítala do minulosti břeclavská historička Alena Káňová. Jak také podotkla, hotel byl jakousi „výkladní skříní“ města pro turisty.

Budova hotelu sice vydržela na stejném místě stát až do dnešních dnů, přesto se zcela jiným účelem. V roce 2005 se z ní stal polyfunkční dům s byty a kancelářemi. „Chtěli jsme v Břeclavi postavit něco, co bude mít městský charakter, bude sloužit lidem. A určitě nás potěší, když se lidé přijdou podívat ne dům nejen z venku, ale zhlédnou třeba i pasáž,“ pozval k prohlídce Přikryl, který je spolumajitelem společnosti, která se do projektu pustila.

Už v roce 1844 stál v místě domu hostinec nazvaný U Červeného vola. Později se dostal do vlastnictví rodiny Kytličkových, kteří je spravovali až do roku 1925.

Kolem roku 1908 se z něj stalo středisko německé společnosti a objevily se také první snahy přebudovat hostinec na Německý dům. To se také o několik let později podařilo.

Po první světové válce zmizel z budovy německý nápis a kvůli problémům s penězi Kytličkovi hotel prodali Janu Šicnerovi, který jej nechal přestavět na komfortní hotel.

Na konci padesátých let čekalo hotel znárodnění a Šicnerům jej stát vrátil až v devadesátých letech. Ti jej pak prodali. Nakonec hotel úplně skončil v roce 2003. „Určitě je škoda, že takové místo k setkávání už v Břeclavi není. Chybí tady menší kulturní sál s historickou atmosférou, kam by chodil lidé z různých zájmových skupin,“ podotkla Káňová.