Výhodu vidí ve vyšší odbornosti a více zkušenostech krajských úředníků. „Vemte si, že stavební úřad se s povolováním obchvatu už nikdy nesetká. Na kraji povolují takových věcí více. Je to jako na operačním sále. Jestli děláte denně tři případy slepého střeva, nemáte problém," doplnil Parolek. Stavba břeclavského obchvatu by podle něj měla začít v roce 2017. Termín potvrdil i ministr Prachař. Existují kvůli tomu pracovní skupiny se zástupci zapojených organizací.