Park u vlakového nádraží v Břeclavi by byl pro odpočinek místních i turistů doslova ideální. Dlouhá léta v něm však místo pikniků v trávě, zaujatých čtenářů nebo vyhřívajících se párů na lavičkách lze spíše narazit na problémy. Podle nového řádu by to mělo být jinak.

„Během letních měsíců je to v parku nejhorší. Stále řešíme přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití s opilci a známými potížisty. Na všechny, co ve frekventovaném parku vykonávají tělesné potřeby, koupou se v kašně, sedí na opěradlech laviček nebo jezdí na kole nám teď ale poskytne řád nástroj k represi," přiblížil změny mluvčí břeclavské městské policie Zdeněk Novák.

Výčet zákazů pokračuje ničením zeleně, chováním v rozporu s dobrými mravy či tábořením v parku a rozděláváním otevřeného ohně. „Stanování v parku není časté. Snad jen když cizincům v létě ujede vlak, roztáhnou si spacáky na trávě. Řád je postavený na řešení nejčastějších problémů. Například s osobami, které jsou pod vlivem alkoholu a návykových látek," dodal Novák.

Porušení proti řádu budou strážníci hodnotit jako přestupek. Za něj může člověk dostat blokovou pokutu nebo dokonce putovat ke správnímu řízení. Seznámit se s řádem mohou lidé na cedulích u vchodů do parku.

Park, či knihovna?

Po většinu roku do parku míří houfy studentů z blízkého gymnázia. Ráno, o přestávkách i po vyučování. Na zákazy vstupu na trávník či rušení klidu hlukem tak mohou jejich zvyky brzy narazit. „Přímé problémy gymnázia s okolím vnímám spíše směrem k obchodnímu centru v Husově ulici. Z oken studenti mnohdy vidí přímo na povalující se opilce na chodnících a lavičkách. Podobné problémy jsou i v parku a na pěší zóně," potvrdil problémy v okolí střední školy její ředitel Josef Drobilič.

„Parky jsou od toho, aby člověku bylo dobře a díval se na hezký svět. Řád podle mě ale není šťastné řešení. Člověk přece pozná, co je a není veřejné pohoršení a podle toho by se měl chovat. Představa, že se jdeme na konci školního roku tradičně fotit s žáky na trávník a pokutuje nás strážník mi ale připadá tragikomická," polemizuje s nastavením novinky Drobilič.

Proti sporně formulovanému řádu se zdvihla vlna nevole ihned po včerejším zveřejnění novinky na facebookovém profilu radnice. „Na základě diskuse jsme se domluvili s velitelem strážníků na tom, že sezení na trávě v městském parku bude posuzováno případ od případu. Pokud se budou lidé chovat slušně a nebudou na ně stížnosti, strážníci nebudou mít důvod je z trávníku vykázat," uklidnila situaci mluvčí radnice Eliška Windová s tím, že je vstup na trávník zakázán už čtrnáct let kvůli ničení městských ostřikovačů.

Park v ulici Sady 28. října je podle provozního řádu, jenž nabyl účinnosti před měsícem, přístupný od šesti do dvaadvaceti hodin. Kontrolu dodržování řádu provádí Městská policie Břeclav.

PETR VLASÁK