Absolvoval gymnázium a začal studovat na filosofické fakultě Masarykově univerzitě. Po absolvování gymnázia nastoupil na filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, když nacisté vysoké školy zavřeli, nastoupil na poště a posléze jako telegrafní dělník. Záhy se zapojil do ilegální práce proti německým okupantům.

František Pavelka
* 29. listopadu 1920 Břeclav
+ 11. ledna 1943 Berlín

Na jaře 1940 unikl do Francie, protože mu hrozilo zatčení. V řadách československého zahraničního vojska se ještě zapojil do frontových bojů. Po pádu Francie se evakuoval do Anglie. Počátkem října následujícího roku seskočil jako člen výsadku Percentage do protektorátu.

V důsledku prozrazení celé odbojové sítě byl v říjnu zatčen gestapem. Tvrdým výslechům odolal a lidi, kteří mu poskytli úkryt, zřejmě neprozradil. 11. ledna 1943 byl popraven v Berlíně.

RENATA SPOTZOVÁ