Nejasnosti týkající se oprav břeclavského zámku prověří nezávislý auditor. Vyplynulo to z hlasování na pátečním zasedání zastupitelstva, kterému tento návrh předložil kontrolní výbor. Ten chce znát hlavně odpovědi na otázky dotýkající se památkové péče. Zámkem se však zabýval i výbor finanční. Jeho členové prozatím audit nedoporučili kvůli vyžádání dalších informací.

„Doporučili jsme zastupitelům, aby věci týkající se zámku byly podrobeny odbornému auditu. Jsou tam záležitosti související s památkovou péčí, které nejsme schopní posoudit a zaujmout k nim správné stanovisko,“ vysvětlil důvod, proč by se opravami zámku měl zabývat auditor, zastupitel a předseda kontrolního výboru Oldřich Ryšavý z ČSSD.

Ten ani nechce mluvit o nesrovnalostech v současných zprávách. „Přece jen je to po odborné stránce záležitost složitá. Proto chceme, aby se tomu věnoval někdo, kdo tomu skutečně rozumí,“ odůvodnil Ryšavý.

Otázky k opravě zámku má však i jeho stranický kolega Jaroslav Parolek. Dokonce vypracoval jejich seznam. „Předložil jsem výboru materiál, který bych nazval jakýmsi souborem otázek. A byl bych rád, kdyby mi někdo s kulatým razítkem na ně odpověděl. Zabývají se akcí oprav břeclavského zámku. Zatím jsme se ale dohodli, že nebudeme o konkrétních závěrech mluvit. Vyjádříme se až k tomu, co auditorská firma řekne,“ uvedl břeclavský zastupitel a člen finančního výboru.

Jak Parolek dopřesnil, členové výboru chtějí ještě znát stanoviska stavebního dozoru a stavební firmy. Je však rád, že zastupitelé města nakonec audit schválili. „Pokud jsou nějaké pochybnosti, které se už dostaly na veřejnost, tak by se k tomu měl vyjádřit někdo, kdo má k tomu oprávnění,“ zamyslel se. „Finanční výbor ještě neměl všechny podklady k tomu, aby mohl dospět k závěru. Na jeho posledním jednání nám byly předloženy materiály, které vyžadují, aby byly dopracovány a doloženy stanovisky dotčených.

Na příštím jednání finančního výboru je v programu právě tento úkol zastupitelstva – projednat akci a její řádné a správné provedení,“ potvrdil předseda výboru František Zugar.

Poslední část oprav zámku stála čtyřiadvacet milionů korun. Na několika zastupitelstvech už se tato vysoká částka a hlavně otázka, za co je stavební firma utratila, řešila. „Chci, aby věci kolem zámku prověřil audit. Protože pokud s tím má někdo problém, tak ať to prošetří nezávislý auditor. Budeme se snažit, aby to bylo co nejdřív,“ vyjádřil se břeclavský starosta Dymo Piškula.

S auditem souhlasí i Luboš Krátký z ODS. „Mám své informace a své doklady o zámku. Nejrozumnější řešení, i když mám své výhrady, je zadat nezávislý audit, který naše rozepře vyřeší. Nemá cenu podrobně informovat o něčem, co se může ukázat během auditu jako nepravdivé,“ nechtěl prozradit své pochyby.