Vedení Břeclavi se snaží získat potřebné peníze. „V únoru podáme žádosti o dotace na ministerstvo pro místní rozvoj a na Jihomoravský kraj. Zároveň zadáme prováděcí dokumentaci. Následně v dubnu by měl na zámku začít archeologický průzkum,“ nastínila Lenka Černá z oddělení rozvoje odboru kanceláře tajemníka břeclavského městského úřadu.

Místní lidé opravy vítají. „Zámek je v katastrofálním stavu, nedá se na něj dívat. Je ostudou pro město. Konečně se s ním začne něco dělat, takové místo si zaslouží využití pro místní, ale i turisty,“ řekla například Hana Hybšová.

V polovině letošního roku plánuje radnice vypsat výběrové řízení na dodavatele. „Ještě v letošním roce by pak mohlo začít budování potřebných inženýrských sítí. Ty by měly skončit v příštím roce a následně, pokud vše půjde podle plánu, začne oprava jižní věže a přízemí jižního křídla. Tam vznikne sociální zařízení a zázemí pro obsluhu i návštěvníky vyhlídkové věže, detašované pracoviště TIC a malý víceúčelový sál," nastínila Černá. První etapa rekonstrukce má stát téměř třicet milionů korun, inženýrské sítě dalších deset milionů.

V pondělí si zámek prohlédli břeclavští zastupitelé. Na následném workshopu jim pak architekt Libor Foukal představil projekt na rekonstrukci zámku a archeolog Libor Kalčík je seznámil s dosavadními výsledky archeologického průzkumu. V loňském roce archeologové našli pod zámkem zbytky dřevěné stavby zřejmě z raného středověku. Mají tak nakročeno k největšímu archeologickému nálezu roku v regionu.

V hloubce čtyř metrů od dnešního povrchu břeclavského zámku odborníci objevili dřevěné pozůstatky ze středověku. „Narazili jsme na zbytky trámu. Sondáž zjistila, že dole je šest metrů široká, patrně spálená dřevěná stavba,“ přiblížil před časem Kalčík.

Na zámku se do budoucna počítá především s výstavními prostory, chybět by neměl ani menší gastro provoz.

Břetislav I. a zámek Břeclav

• Původně stál na místě současného zámku hraniční hrad založený knížetem Břetislavem I. (po roce 1029 vládl na Moravě, zemřel 1055).
• Od Břetislava I. panství dostalo své jméno.
• Přemyslovský hrad přestavěli na renesanční zámek Žerotínové. Před 380 lety jej získal do vlastnictví rod Lichtenštejnů. V 19. století nechali zámek přestavět v romantickém stylu na umělou zříceninu.
• Archeologické výzkumy:
1970 až 1971: v místě dnešní vinárny Rotunda – nález kruhové věže
1977: 10 sond – raně středověké až novověké nálezy
1991: 5 sond – raně středověké až novověké nálezy
2009: nedokončený výzkum společnosti Archaia Brno ve sklepních prostorách jižního a západního křídla
2018: v hloubce 4 metrů nález části spálených trámů, asi šlo o větší dřevěnou stavbu