Chtějí, aby ministr projednal s odborníky možnost, že by děti ve školách nemusely mít celé vyučování povinnou ochranu úst a nosu. "Na posledním jednání zastupitelstva 19. května se na nás obrátili rodiče některých dětí, kteří nesouhlasí s povinností dětí mít po celou dobu výuky ochranu úst a nosu. Abychom byli objektivní, rozhodli jsme se, že se zeptáme na názor všech rodičů dětí na našich základních školách. Někdy se stává, že vyhrává názor, který je hlasitější, ale nemusí se vždy jednat o názor většinový. Oslovili jsme tedy tento týden všechny rodiče s výzvou, ke které se mohli připojit. Celkem jsme rozeslali do šesti břeclavských škol 2223 dopisů a nyní máme odpověď. Téměř 65 procent rodičů si přeje změnu," řekl místostarosta Břeclavi Richard Zemánek.

Dosavadní epidemická pravidla si přeje změnit 1487 rodičů dětí. „Celkem 736 rodičů je přesvědčeno, že pravidla jsou v pořádku a jejich děti ochraňují, nebo se k výzvě nevyjádřilo,“ vyčíslil Zemánek.

Jak dodal, úlevou by byly případné změny také pro pedagogy. „I těm současná pravidla rovněž komplikují situaci bez ohledu na to, že někteří z nich jsou plně proočkováni. Zlepšující se epidemická situace stojí na straně těch, kteří žádají o možnost dobrovolného rozhodnutí, zda roušky dětem rodiče dají nebo nikoli," doplnil Zemánek.

Dvojitá prevence

Důvodem žádosti rodičů je mimo jiné i lepšící se epidemická situace v zemi. „Chceme vás proto požádat o adekvátní úpravu protiepidemických opatření ve školách. Chápeme, že byla dvojitá prevence v podobě nošení roušek a antigenního testování navržena odborníky v kritické době a v úvodu letošního návratu dětí do škol měla dle jejich posouzení smysl. V kontextu aktuálního rozvolňování bychom však chtěli apelovat na řešení trýznivého stavu, který u našich dětí spatřujeme v povinném několikahodinovém nošení ochrany úst i nosu,“ stojí v dopise sepsaném rodiči.

Ti apelují na ministra i v návaznosti na blížící se léto. „Vzhledem k nastupujícímu letnímu počasí a vysokým teplotám vzbuzuje červen strávený ve škole s rouškou či respirátorem pro nás i naše děti představu každodenní neúměrné fyzické zátěže. Zatímco testování je otázkou několika minut, rouška zamezuje dětem přirozeně dýchat po velkou část jejich dne. Pozorujeme na dětech příznaky únavy i snížení koncentrace, které řadíme k důsledkům dlouhodobého nošení ochrany dýchacích cest,“ napsali zástupci rodičů.

Poukázali zároveň na fakt, že zatímco děti ve třídách sedí s rouškami, jejich rodiče na pracovišti s respirátory být nemusejí. „Děti vnímají nařízení ohledně mytí rukou, používání dezinfekce, nošení roušek a testování mnohem intenzivněji než mnozí dospělí. Obzvlášť ve školním prostředí, kde jsou zvyklé své autority poslouchat. Zatímco ve světě dospělých se respirátor často automaticky odkládá při příchodu do továrny či kanceláře, na zahrádce hospody nebo při sportu, děti takovouto možnost nemají,“ zdůraznili rodiče.