„Opíráme se o střednědobý plán rozvoje. Budovu bude možné okamžitě využívat. I v sociální oblasti, jak je plánované," obhajoval návrh na středečním jednání zastupitelstva starosta Břeclavi Oldřich Ryšavý (ČSSD).

Ihned mu oponoval opoziční zastupitel Milan Pospíšil (Pro Region). „Přestože má město Břeclav některé objekty nevyužité, kupuje další. A zatíží se tím i nákladově," komentoval tento bod jednání Pospíšil.

Kolik bude budova, která stojí na pozemku ve vlastnictví města, stát? Více než 2,3 milionu korun. K tomu je nutné připočítat podle předložené důvodové zprávy dalších téměř devět milionů. Na její opravy.

„Tyto náklady vychází spíše z požadavků neziskových organizací, které by prostory hned chtěly využívat," vysvětlil starosta Břeclavi.

Počítají s dotací

Na radnici počítají s opravami zdiva, podlah, střechy, úpravy rozvodů a venkovních ploch a chodníků. Podle starosty budou hrazené částečně z dotací a dalších akcí.

O tom však zapochyboval opoziční zastupitel Pospíšil. „Řešení provozu a nákladů dotacemi přece nelze dopředu naplánovat ani slíbit," poznamenal.

Ve zprávě předložené zastupitelům dále stojí, že budova se nachází v místě, poblíž kterého jsou i další nemovitosti, o něž má město zájem. „Je to objekt bývalé ubytovny Policie České republiky, nyní ve vlastnictví Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, včetně pozemku s ním souvisejícího," uvádí se v ní.

Ryšavý ve středu potvrdil, že tam má vzniknout ucelený komplex. Z toho důvodu zastupitelé odhlasovali i směnu vedlejší budovy hasičské zbrojnice, tedy bývalé ubytovny, patřící kraji.

„Výhodou je navazující možnost využití vedlejší budovy bývalé ubytovny Policie ČR, která bude přechodně sloužit jako náhradní objekt pro ubytování v době stavební rekonstrukce stávajícího Azylového domu Břeclav," píše se ještě ve zprávě.

I pro postižené

Prostory bývalé jídelny mají v budoucnu sloužit například pro děti s chronickým tělesným, psychickým a kombinovaným postižením či smyslově postižené. Vedení radnice zvažuje vytvořit i místnosti pro počítačovou výuku a dílny například pro fotokroužek, výukovou kuchyňku či dřevodílnu.

Zděná, přízemní budova s malými sklípky byla z větší části využívaná jako školní jídelna. Připravovaly se tam k výdeji obědy pro učně několika učebních oborů při Středním odborném učilišti Sovadinova Břeclav. Její menší část tvoří kanceláře.