Důvodem jsou problémy se stavebním povolením a nevyjasněné majetkoprávní vztahy.

„Investor obytné kolonie nás oslovil s tím, že by městu bezplatně převedl již vystavěnou infrastrukturu v hodnotě více než čtrnáct milionů korun. Po městě by naopak chtěl, aby zajistilo výstavbu v úseku stávající polní cesty, která spojuje silnici první třídy vedoucí do Valtic právě se sídlištěm,“ uvedl břeclavský místostarosta Jaroslav Parolek. Podle investora by oprava radnici přišla na jeden a půl milionu korun.

Jak ale Parolek přiznal, rada města tento návrh nedoporučila ke schválení zastupitelům. „Projekt na stavbu silnice existuje. Zatím do této akce finančně nemůžeme jít, dokud nebude mít investor platné stavební povolení. Navíc jsou dva pozemky na cestě ve vlastnictví soukromníků, takže i to musí investor sídliště sám vyřešit,“ objasnil místostarosta.

Navíc podle něj není u budoucí cesty místo pro chodník a tím není zajištěná bezpečnost chodců, hlavně dětí v této oblasti. V jeho místech totiž dnes stojí plot na soukromém pozemku.

Další problém spočívá podle místostarosty také v tom, že investor prodal lidem nejen pozemky, ale také inženýrské sítě. „Je to problém, protože město nemůže sítě spravovat, ale ani předat příslušnému správci. Majitelé domků by měli založit družstvo a sítě postoupit správcům, nikdo nebude chtít jednat s každým majitelem zvlášť. My se postaráme o silnice a veřejné osvětlení,“ nastínil.

„Sídliště je postavené v rozporu se stavebním povolením. Proto se zrušilo stavební povolení na inženýrské sítě a komunikace. Investor musí dokázat, že tam stavba může být, i když je v rozporu se stavebním zákonem. Pak mohou být sítě kolaudovány a tím mohou být následně kolaudovány i rodinné domky,“ uvedl s tím, že problémy obyvatel v lokalitě Habrová Seč se vyřeší pouze za podmínek, že investor, který lidem prodal stavební pozemky, zajistí řádné napojení sídliště na veřejnou komunikaci.

ELIŠKA WINDOVÁ