Více informací se zájemci dozvědí u personalistky městského úřadu na telefonních číslech 519 311 214 nebo 731 428 271.