Světlo každoročně do republiky dováží skauti. „V neděli při mši v katedrále svatých Petra a Pavla předají světlo z Betléma do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách či na hořící svíci mohou první zájemci odnést domů,“ uvedla mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová. Starší lidé mohou požádat o přinesení světla domů.

V předchozích letech pro světlo jezdili brněnští skauti na slavnostní ekumenickou mši do Vídně. Letos se ale mše přesunula do Linze, kde v roce 1986 začala díky zaměstnancům rakouského rozhlasu novodobá tradice dovážení betlémského světla.

Vzhledem k poloze Linzu pro světlo na mši vyrazí českobudějovičtí a plzeňští skauti. Ti brněnští ale nebudou zahálet. Světlo totiž ještě v noci dorazí do Brna. „Brněnští skauti jej pak v neděli rozvezou vlaky do dalších měst,“ řekl mluvčí Betlémského světla Jan Svoboda.