František Navrátil
sochař
*19. dubna 1932 Borkovany
+ 26. října 2012

František Navrátil z Borkovan vystudoval Baťovu školu umění ve Zlíně a Akademii výtvarných umění v Praze. Mezi jeho díla patří plastiky známých osobností, Bohuslava Martinů, Leoša Janáčka, Vítězslava Nezvala, Jana Skácela, Sigumunda Freuda i Klementa Gottwalda.

Věnoval se také užitému umění, interiérové a drobné plastice či kresbě. Svá sochařská díla tvořil z bronzu i kamene.

Těsně před svou smrtí ještě spolupracoval na umístění své sochy ženy do nově rekonstruovaného obecního úřadu v rodných Borkovanech.

Švadlenky z Mikulova a okolí našily roušky a čepice pro italské zdravotníky.
Švadlenky z Mikulovska poslaly roušky do Itálie