close Seriál Deníku Komunitní energetika info Zdroj: Deník zoom_in Seriál Deníku Komunitní energetika Úsporám na energiích jdou v jihomoravských Brumovicích naproti. Nechtějí zaspat start éry sdílení elektřiny. Ať se energie vyrobená v obci tady ideálně i spotřebuje, zaznělo od zástupců malebné tisícihlavé vesnice. Představili pilotní projekt v regionu. „Spouštěčem pro nové směřování bylo zemětřesení v cenách energií. Jen za obecního největšího žrouta - moderní čističku odpadních vod - jsme najednou měli ročně platit asi tři čtvrtě milionu, více než dvojnásobek,“ popsal tamní starosta Rudolf Kadlec.

Přivítali tak možnost zapojit se do komunitní energetiky. „Ještě v létě chceme sdílet první elektřinu na úrovni obce,“ řekl Deníku Daniel Ullmann, který se stará o správu tamní energetiky a stojí za vznikajícím energetickým společenstvím v Brumovicích.

Odborníci Deníku popsali, v čem vidí přínosy i úskalí komunitní energetiky:

Pravidla pro sdílení elektřiny, které bude možné od 1. července letošního roku, zavádí novela zákona. Brumovičtí se připravují. „Plánujeme instalaci fotovoltaických elektráren na obecních objektech - škole, mateřské škole, radnici, sokolovně nebo čističce odpadních vod. Právě její spotřeba elektrické energie tvoří zhruba polovinu v celém obecním hospodářství,“ vyjmenoval Ullmann.

Dřevo z vinic jako palivo

Využití solárů má být jen prvním krokem. Uvažují o výrobě elektrické energie z větrníků, kde je ale komplikací ochranné pásmo radaru NATO, nebo využití zbytkového tepla vznikajícího při spalování paliva z biomasy.

„Jsme vinařská oblast. Vinice produkují množství dřevěného odpadu, jen loni to bylo asi osmdesát tun. I z dalších prořezů lze peletováním získat palivo, štěpku s vysokou energetickou hustotou. Je to dle mého lokální obnovitelný zdroj,“ zmínil.

close Jihomoravská malebná vesnice Brumovice vidí budoucnost v obnovitelných zdrojích a sdílení elektřiny v obci případně celém regionu. Do komunitní energetiky se zapojí kromě obce a podnikatelů i místní farnost. info Zdroj: se svolením obce Brumovice zoom_in Jihomoravská malebná vesnice Brumovice vidí budoucnost v obnovitelných zdrojích a sdílení elektřiny v obci případně celém regionu. Do komunitní energetiky se zapojí kromě obce a podnikatelů i místní farnost.

Aktuálně se Brumovičtí ucházejí o dotaci ministerstva životního prostředí, která je určená pro vznik energetických společenství, o nichž už Deník psal. Peníze půjdou třeba na zpracování podkladů. Společenství se mají stát jedním z pilířů komunitní energetiky v Česku. V Brumovicích plánují vyrobené kilowatty posílat mezi budovami a odběrnými místy obce, třeba i do veřejného osvětlení. Dále mezi malými a středními podniky nebo domácnostmi. Do energetického společenství míří dokonce místní farnost, zájem projevil i majitel tamní nábytkářské firmy, jedné z největších v zemi.

Novela má mouchy

Podle Ullmanna je nový zákon odrazovým můstkem. „Je to revoluční změna ve vnímání energetiky. Má ale své mouchy,“ tvrdí. V budoucnu chtějí pořídit velká bateriová úložiště, která v noci nabijí díky přetokům za nejnižší cenu a přes den energii nasdílí. Ani nový zákon jim ale v tomto nevychází vstříc. Podle něj společenství nemohou sdílet energii čistě z akumulátorů. Významný nedostatek vidí také v nastavení rozpočítávání vyrobené energie. „Radost nám kazí takzvaný fixní alokační klíč. Pevně dané poměry dělení energie jsou limitující,“ konstatoval.

Co to znamená? Elektřina vyhrazená pro určitá odběrná místa bez aktuální spotřeby poputuje stejně k prodeji do distribuční sítě. Pevný alokační klíč se i podle jiných kritiků stane trnem třeba také pro komunity v bytových domech.

Ministerstvo životního prostředí tlačí na čistější a decentralizovanější energetiku:

V aktuální novele přes poslance neprošla dynamická metoda rozdělování sdílené elektřiny, podle mnohých výhodnější, při němž je zohledněna aktuální spotřeba elektřiny každého účastníka. Zákonem zatím není stanovena ani lhůta, dokdy distributor musí potenciálním členům společenství nainstalovat chytrý elektroměr. Nejrůznější kritici pak tlačí i na snížení distribučních poplatků.

Větší svobodu při nakládání s energií má podle odborníků přinést další novela energetického zákona LEX OZE III. Zahrnuje už zásadní změny pro ukládání elektřiny, její agregaci a flexibilitu a zároveň má lépe ochránit zákazníky.