Více než třicet let je území Bulhar součástí Chráněné krajinné oblasti Pálava. Starosta obce Pavel Lebloch už ale v ekosystému, který obyvatelům přináší některá omezení, nechce zůstat ani den. A není sám.
„Zastupitelé rozhodli, že je zbytečné, abychom zůstávali součástí chráněné krajinné oblasti. Když jsme žádali stát o dotaci na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod, neuspěli jsme. Odbyli nás dopisem plným frází,“ přiblížil rozhněvaný Lebloch důvod.

Podle něj nepřináší chráněná krajinná oblast obci ani jejím obyvatelům nic pozitivního. „Naopak nad námi stále něco visí, co nás diriguje a omezuje. Proto jsme požádali minitra kultury a poslanecký klub sociální demokracie, aby bylo katastrální území Bulhar z CHKO Pálava vyjmuto,“ potvrdil šokující informaci starosta. Jak dodal, dopisem se stejným požadavkem obec oslovila také nezařazené poslance Melčáka a Pohanku.
„Zatím čekáme na odezvu. Asi to všichni pokládají za nejapný žert. My to ale myslíme vážně. V Praze se dávají miliony na vyplavená divadla a my v tak vzácném přírodním prostředí nedostaneme na čističku ani korunu. To je vážně síla,“ rozhořčil se Lebloch.

Vedoucí správy CHKO Pálava Jiří Matuška je přesvědčen, že Bulhary do chráněné oblasti neodmyslitelně patří. Také ale rozumí argumentům zastupitelů. „Obce ležící v chráněné krajinné oblasti by měly mít při rozdělování peněz přednost,“ potvrdil.
Matuška stále věří, že se najde nějaký zdroj peněz, který by oprávněný požadavek Bulhar uspokojil. „Obec v její snaze o vybudování čističky i kanalizace plně podporujeme. Důkazem je pět našich písemných stanovisek,“ uvedl. Podle něj ale čistírny odpadních vody scházejí ve většině obcí cenného přírodního území.

Do záležitosti už se vložil i valtický poslanec za sociální demokracii Jiří Petrů. „S panem starostou jsem hovořil. Už jsem také požádal o stanovisko ministerstvo životního prostředí. Když bude třeba, jsem připraven se obrátit s interpelací i přímo na ministra Bursíka,“ řekl Petrů.
Také jeho totiž zaskočilo téměř opovržlivé negativní stanovisko ministerstva životního prostředí na žádost Bulhar o dotaci na čistírnu a kanalizaci. „Ty odpovědi jsou doslova směšné. Úředníci se tím zřejmě vůbec nezabývali,“ podivoval se poslanec.
Zamítnutí podpory ministerstvo životníci prostředí obci navíc nijak neodůvodnilo. Úředníci se pouze se omezili na radu, podle níž mají Bulhary zkoušet štěstí s projektem ve fondech Evropské unie…

Více v Břeclavském deníku 13. července