„Zastupitelé rozhodli, že je zbytečné, abychom zůstávali součástí chráněné krajinné oblasti. Když jsme žádali stát o dotaci na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod, neuspěli jsme. Odbyli nás dopisem plným frází,“ přiblížil před měsícem rozhněvaný starosta Pavel Lebloch důvod, proč o vyjmutí požádali.
Podle něj nepřináší chráněná krajinná oblast obci ani jejím obyvatelům nic pozitivního. „Naopak nad námi stále něco visí, co nás diriguje a omezuje. Proto jsme požádali ministra kultury a poslanecký klub sociální demokracie, aby bylo katastrální území Bulhar z Chráněné krajinné oblasti Pálava vyjmuto,“ potvrdil tenkrát informaci starosta.

Teď, po mnoha dopisech a jednáních, je všechno jasné. Ministerstvo nic takového nepovolí. „Neměli jsme žádný důvod, proč bychom měli obec vyjmout z chráněné oblasti. To, že Bulharští nedosáhly na dotaci, jím rozhodně není,“ uvedl mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.
Podle jeho slov by za zvážení stálo, kdyby z Pálavy zmizelo to, co je na ní chráněné a cenné. „Potom by se hranice změnit určitě mohly. Jinak je to ale nepřípustné,“ dodal Kašpar.

Jak řekl, Bulharským nezbývá než čekat. Schválený Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje s čističkou v Bulharech počítá po rocce 2015. „Není to tak akutní, aby stavba nemohla počkat,“ míní Kašpar.
Starosta Pavel Lebloch je z výsledku více než zklamaný. „Mrzí mě, že mi kromě ministerstva životního prostředí a strany komunistů nebyl schopný nikdo odpovědět. Dnes jsem odesílal dopis místopředsedovi vlády Martinu Bursíkovi, aby se vyjmutím z oblasti ještě jednou zabýval. Snad to aspoň k něčemu povede ,“ doufal Lebloch.