Kdo nabídne vyšší cenu nájemného, tomu město přidělí byt. Takový způsob zvolila únorem počínaje mikulovská radnice. Slibuje si od toho, že uvolněné městské byty obsadí lidé, kteří nebudou mít problémy s placením nájmu.

„Je to tržní hospodářství dané dobou. Někteří lidé k tomu samozřejmě budou mít výhrady. Kritické reakce už se objevily,“ sdělil mikulovský místostarosta Eduard Kulhavý. Mikulov podle něj potřebuje mít určité záruky. „Mnozí lidé dluží městu na nájemném značné částky,“ vysvětlil.

Nové zásady jsou v platnosti od prvního února. Záměr města pronajmout byt zveřejní radnice na úřední desce. Tomu bude předcházet projednání a rozhodnutí městské rady, která usedne devatenáctého února a stanoví podmínky pro předkládání nabídek.

„Zalepené obálky s nabídkami občanů otevře komise přímo před zájemci o nájem bytu, kteří písemné nabídky předložili městu ve stanoveném termínu,“ sdělila Irena Hřebřinová z majetkoprávního odboru mikulovské radnice. „Tak se tito zájemci dozví o obsahu ostatních nabídek,“ dodala.

„Je to tak, že kdo bude mít peníze, bude mít byty. Žijeme u rodičů a při takových pravidlech nebudeme schopní byt získat,“ zlobí se žena z Mikulova, která přesto z pochopitelných důvodů raději nechtěla zveřejnit své jméno.

Vedení města slibuje, že vyčlení i několik bytů pro sociálně slabší. Zároveň si ale uvědomuje, že někteří lidé už na bydlení dosáhnou jen stěží. „Pro lidi v tísni máme řešení. Z azylového domu jsme vybudovali ubytovnu, kde najdou dočasné útočiště. Mohou se tam uchýlit na tři měsíce, nicméně tato doba se zřejmě ještě prodlouží,“ slíbil místostarosta Kulhavý.

Oslovení zastupitelé o změně systému přidělování městských bytů mnoho nevědí. „Zatím nás s tím nikdo neseznámil. Četl jsem to v zápise rady a něco o tom bylo ve zpravodaji,“ uvedl Stanislav Mach.

Více informací nemá ani lidovec Vojtěch Příbramský. „Z toho, co vím, to podle mě není správná cesta. Odezva lidí se teprve ukáže. Určitě to bude mít sociální dopady. Na druhé straně jsem pro, aby se řádně platilo nájemné. Záleží i na tom, jak se o byty budou lidé starat,“ podotkl Příbramský.

„Tento způsob pronájmu městských bytů funguje v mnoha městech, jak jsme se dozvěděli na školení k problematice nájmu bytů v Brně. Přímo zákon o obcích stanoví, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně,“ vysvětlila Hřebřinová z majetkoprávního odboru.

Přidělování městských bytů obálkovou metodou zavádějí například ve Znojmě. Údajně kvůli větší průhlednosti.

O přidělení prvního volného bytu v Mikulově rozhodne rada města na svém březnovém zasedání. Zveřejnění záměru pronajmout další volný byt a jeho přidělení radou zatím vázne na dědickém řízení po posledním nájemníkovi, který zemřel koncem loňského roku.